Fatimskú sobotu slávili pri zázračnom obraze

TRNAVA 2. februára 2014 - Februárovú Fatimskú sobotu oslávili veriaci mesta Trnava a jeho okolia spoločne s trnavským arcibiskupom Jánom Oroschom v soboru 1. februára dopoludnia v Bazilike minor sv. Mikuláša.

Svätú omšu v bočnej kaplnke baziliky, ktorá je zasvätená Trnavskej Panne Márii, spolu s trnavským arcibiskupom koncelebrovali trnavský dekan Stanislav Vojtko a kňazi arcibiskupskej kúrie. Mons. Ján Orosch obetoval svätú omšu pri nohách Božej Matky, patrónky Trnavy a jej okolia, za všetkých arcibiskupov a biskupov, ktorí pôsobili v Trnave.
 
Vo svojej homílii arcibiskup Orosch prítomným pútnikom vysvetlil dôležitosť púte v živote veriaceho kresťana. K vysvetleniu slova "putovanie" použil i nedávnu dobu neslobody, ktorú ľudia na Slovensku zažívali do roku 1989. Puto a putovanie. Ľudia na Slovensku boli do roku 1989 viazaní putom neslobody, nemohli sa slobodne pohybovať, cestovať do zahraničia. Akonáhle z nich toto puto neslobody v roku 1989 spadlo, mohli sa stať pútnikmi a slobodne putovať napr. do Svätej Zeme. Presne ako v duchovnom živote. Keď sa človek zbaví puta neslobody spočívajúcom v hriechu, môže slobodne putovať k Bohu alebo s Bohom. Pri rozličných púťach po celom svete je veľmi povzbudzujúce sledovať, ako sa tohto puta hriechu ľudia zbavujú skrze sviatosť zmierenia, ktorá je novým začiatkom ich putovania s Bohom. "Púť je pre veriaceho človeka príležitosťou, ako si prehlbovať vieru. Boh si berie na seba odev pútnika a ide nám v ústrety, aby sme sa s ním stretli. Pri tomto našom putovaní máme vynikajúcu sprievodkyňu - Pannu Máriu", povedal arcibiskup Orosch.
 
Za vznešeného pútnika my kresťania považujeme i nebeskú Matku, ktorej zasvätená Bazilika Zvestovania Pána v Nazarete sa považuje za najkrajšiu sakrálnu stavbu vo Svätej Zemi. Jej doménou je kupola, ktorá zobrazuje prevrátený kvet ľalie. Takto je zobrazené duchovné poslanie Panny Márie, ktorej "fiat" bolo prejavom slobody Bohom nám danej, aby sme sa dokázali správne rozhodovať. "Aj my, keď budeme chápať našu slobodu ako šancu slúžiť a otvárať sa ako kvet ľalie pre iných, budeme nasledovníkmi Panny Márie", zakončil homíliu trnavský arcibiskup.
 
V závere svätej omše trnavský arcibiskup Ján Orosch pripomenul prítomným práve prežívaný Rok Sedembolestnej Panny Márie, v rámci ktorého budú viac vyzdvihnuté i Fatimské soboty pri nohách Trnavskej Panny Márie v Bazilike sv. Mikuláša prítomnosťou arcibiskupa alebo jeho zástupcu z Arcibiskupského úradu. Poukazujúc na mnohé aktivity, ktoré sa v rámci tohto na Slovensku vyhláseného jubilejného roka chystajú, zverejnil i informáciu o pripravovanej púti Trnavskej arcidiecézy k Sedembolestnej do Šaštína. Tá sa bude konať 17. mája 2014.
 
Fatimskú sobotu zakončili záverečným požehnaním trnavského arcibiskupa a piesňou k Trnavskej Panne Márii.
 
facebook sharing button Zdieľaj
Fatimskú sobotu slávili pri zázračnom obraze

Arcibiskup Ján Orosch slávil svätú omšu spoločne s kňazmi v Kaplnke Trnavskej Panny Márie. (foto: archív ABÚ)

SPRÁVY

 

NOVINKY