Fatima je výzvou na pokánie

FATIMA (PORTUGALSKO)/TRNAVA 9. novembra 2017 - Takmer dvesto pútnikov z celého Slovenska putovalo 29. októbra až 1. novembra do Fatimy. Púť duchovne viedol trnavský arcibiskup Mons. Ján Orosch, ktorý je v Konferencii biskupov Slovenska zodpovedný za pastoráciu pútnikov.

Ako uviedol hlavný sprievodca podujatia Ján Majerník, išlo o jednu z posledných slovenských pútí do Fatimy, ktorú v roku, keď si pripomíname storočnicu fatimských zjavení, navštívilo vyše tritisíc pútnikov zo Slovenska.
 
„Putovanie má tradíciu už vo Svätom písme. Vieme, že už Abrahám opustil rodné mesto Ur a spolu s manželkou putoval do Kanaánu, zasľúbenej zeme. Dokázali sa zrieknuť istôt, ktoré mali doma, bohatstva, rodiny, príbuzných, a ísť do prostredia, ktoré im bolo úplne neznáme. Práve to je prvoradý odkaz putovania - vziať na seba isté riziko s úmyslom, že sa chcem aspoň na určitý čas zbaviť pozemských vecí a obrátiť svoju pozornosť na veci duchovné,“ povedal arcibiskup Orosch, ktorý sa na púť vydal spolu s veriacimi z Trnavskej arcidiecézy. Okrem nich sa na púti zúčastnili členovia a predstavitelia Spolku svätého Vojtecha, veriaci z farnosti Partizánske i z ďalších slovenských miest a obcí. Najväčšiu skupinu tvorili pútnici z farnosti Močenok.
 
Počas púte odzneli viackrát myšlienky o odkaze fatimských zjavení i o podstate putovania. „Púť pre mňa znamená vytrhnutie z istého stereotypu a isté zduchovnenie v spoločnosti ostatných pútnikov. Putovanie vo mne ešte vždy dlho doznieva. Každý prežíva putovanie inak, dôležitá je však metanoia, zmena v nás,“ povedal... arcibiskup Orosch.
 
Púť nie je iba turistický zájazd, na púti sa konfrontujeme. Pútnik by mal zmeniť svoj život. Fatima nás pozýva na niečo, čo sme nezažili v rutinnom duchovnom živote,“ zdôraznil Ján Majerník a vysvetlil, že obsahom fatimských zjavení bol určitý Boží zámer s ľudstvom. „Boh chcel, aby sa ľudia kajali. V tom sa fatimské zjavenia úplne stotožňujú s evanjeliom a vyzývajú, aby sme sa dokázali obetovať za hriešnikov,“ poznamenal Ján Majerník.
 
Martina Grochálová
Prevzaté z týždenníka Katolícke noviny.
 
Fatima je výzvou na pokánie

Trnavský arcibiskup Mons. Ján Orosch sa v dňoch od 29. októbra do 1. novembra 2017 vydal na púť do Fatimy spolu s veriacimi z Trnavskej arcidiecézy. Okrem nich sa na púti zúčastnili členovia a predstavitelia Spolku svätého Vojtecha, veriaci z farnosti Partizánske i z ďalších slovenských miest a obcí. (Foto: Ivan Šulík)

SPRÁVY

 

NOVINKY