Farský kostol v Jelke má nový oltár. Konsekrovali ho v nedeľu

JELKA 29. júna 2021 - Na Trinástu nedeľu v cezročnom období, 27. júna konsekroval trnavský arcibiskup Mons. Ján Orosch nový oltár vo farskom Kostole narodenia sv. Jána Krstiteľa v Jelke. Na slávnosti boli prítomní, okrem iných, aj kňazi - miestny rodák vsdp. kanonik Mons. Róbert Kiss, generálny vikár, miestny farár vdp. Peter Nagy a sekretár trnavského arcibiskupa vdp. Lukáš Blažo.

Interiér farského kostola v Jelke prešiel rozsiahlou rekonštrukciou a technickou i estetickou obnovou, ktorá ponúkla možnosť osadenia nového obetného stola pevne spojeného so zemou, v strede kríženia lodí kostola na vyvýšenom pódiu pred historickým barokovým oltárom.
 
Autorom návrhu je Branislav Moskáľ, ktorý okrem iného vytvoril a zrealizoval liturgické zariadenie v Kostole Sedembolestnej Panny Márie v Žiline - Vlčinciach alebo v kaplnke Kňazského seminára sv. Gorazda v Nitre, či v rehoľnej kaplnke Kongregácie Dcér Božskej Lásky v Trnave. Spolupracoval tiež s reštaurátorom J. Puškárom pri osadení nového liturgického zariadenia v Bazilike sv. Ondreja v Komárne.
 
Celý oltár je vytvorený z prírodného vápenca. Doska menzy je urobená tak, že pozorovateľ má dojem, akoby sa vznášala na štyroch vetrom zvlnených trsoch trávy pretkanej už dozretými klasmi obilia plných zŕn, klasmi z podobenstva o Ježišovi - Rozsievačovi. Je to symbol rozmnoženia kresťanstva ako zrna, ktoré padlo do dobrej zeme.
 
Rovnako aj ambóna je vytvorená celá v objatí tejto symboliky. Vpredu na obetnom stole je ako šperk vsadený starokresťanský symbol - „Christogram“ ☧, z pozláteného bronzu. Konsekrácia bola naplánovaná tak, aby bol na nej účastný aj miestny farár vdp. Peter Nagy, ktorý bol od 1. júla menovaný za farára dekana v Šali.
 
TO ABU informoval Peter Nagy
 
facebook sharing button Zdieľaj
Farský kostol v Jelke má nový oltár. Konsekrovali ho v nedeľu

V nedeľu 27. júna 2021 konsekroval trnavský arcibiskup Mons. Ján Orosch nový oltár vo farskom Kostole narodenia sv. Jána Krstiteľa v Jelke. (Foto: RNDr. Csaba Bognár, PhD. a vdp. Peter Nagy st.)

SPRÁVY

 

NOVINKY