Farský deň opäť budil v Trnave pozornosť veriacich aj neveriacich

TRNAVA 1. júla 2024 - Farnosť sv. Mikuláša v Trnave je známa nielen každoročnou Trnavskou novénou, na ktorej sa zúčastňujú pútnici z celého sveta, ale aj viacerými duchovnými, vzdelávacími a voľnočasovými aktivitami pre mladých aj starších - spevákov, športovcov, skautov, ruženčiarov a všetkých ľudí, ktorí chcú žiť pre Božie kráľovstvo. Farské spoločenstvo pod ochranou Trnavskej Panny Márie nielen v minulosti, ale aj dnes žije veľmi aktívnym duchovným životom, praktizujúcim lásku.

Jedným z obľúbených pravidelných podujatí Farnosti sv. Mikuláša v Trnave je aj Farský deň, ktorý sa tento rok konal dňa 29. júna. Vo farskej záhrade sa stretlo viac ako sto ľudí, ktorí sa rozhodli stráviť popoludnie v duchu priateľstva a utuženia vzťahov farského spoločenstva. Po privítaní trnavský dekan Jozef Gallovič navrhol modlitbu Korunky k Božiemu milosrdenstvu, do ktorej zahrnul všetkých ľudí, ktorí v tento deň navštívili Trnavu a požehnal im. „V dnešnej dobe, ktorá je poznačená roztrieštenosťou, je podstatné budovať vzťahy. A to nie hocijaké, ale tie najkvalitnejšie podľa vzoru Najsvätejšej Trojice. V súčasnosti je nesmierne dôležité osobne sa stretávať, rozprávať sa, pomáhať si, vytvárať dôveru, budovať kvalitné priateľstvá, ktorých centrom bude Ježiš Kristus. Jedine tak nás negatívne trendy dnešného sveta neprevalcujú," objasnil zmysel Farského dňa dekan Jozef Gallovič.
 
Následne poďakoval kaplánovi Petrovi Juhásovi za jeho dvojročné pôsobenie vo farnosti, ktorú obohatil svojim praktickým prístupom o mnohé dobrá; od júla už bude svojou činorodou láskou inšpirovať veriacich vo farnosti Komárno. Po guláši a chutných dobrotách, ktoré veriaci spoločne uvarili a napiekli, si pozreli prezentáciu o Bazilike sv. Mikuláša s názvom: Očami našich predkov a prehliadli si krypty baziliky a jej okolia aj s odborným výkladom. Pre deti a mládež bol pripravený zábavný program, ktorý si s radosťou užili nielen farníci, ale aj náhodní okoloidúci. Stretnutie bolo zavŕšené ďakovnou svätou omšou. Milé pohľady a úprimný smiech boli znamením, že spoločenstvo zapustilo opäť hlbšie korene kresťanskej lásky a vzájomného porozumenia.
 
TO ABU informovala Júlia Kubicová
 
facebook sharing button Zdieľaj
Farský deň opäť budil v Trnave pozornosť veriacich aj neveriacich

Po privítaní trnavský dekan Jozef Gallovič navrhol modlitbu Korunky k Božiemu milosrdenstvu, do ktorej zahrnul všetkých ľudí, ktorí v tento deň navštívili Trnavu a požehnal im. (Foto: Júlia Kubicová)

NOVINKY