Farnosť Hlohovec oslávila svojho patróna

HLOHOVEC 2. októbra 2017 - Farnosť Hlohovec 29. septembra slávila svojho patróna, ktorému je zasvätený aj farský kostol - sv. archanjela Michala. Pozvanie na túto slávnosť prijal Rastislav Nitran, farár v Chtelnici a hlohovecký rodák. Evanjelium predniesol diakon Lukáš Čmehíl.

Slávnostný kazateľ sa vo svojej homílii zameral na podstatu kresťanskej viery. Mnoho rodičov sa chváli tým, ako svojím deťom dali krst, prijímanie a birmovku. A nakoniec sa aj tak z prvého svätého prijímania stane posledné a z pomazania pri birmovke sa stane posledné pomazanie. Dôležité je deťom vštepovať osobný vzťah s Bohom. O tom je celé kresťanstvo, mať s Bohom osobný vzťah a nebrať ho ako Niekoho, kto je vysoko a ďaleko, a od koho si budujeme odstup, lebo máme pocit, že ak niečo zlé urobíme, potrestá nás. Boh sám chce prísť do našich životov a byť s nami. Veď základným posolstvom evanjelia nie je len kríž, ale je to hlavne Božia láska. Celú slávnosť doprevádzal spevom farský spevokol.
 
TO ABU informovala Lucia Froncová
 
Farnosť Hlohovec oslávila svojho patróna

Pozvanie na hodovú slávnosť v "meste ruží" prijal Rastislav Nitran, farár v Chtelnici a hlohovecký rodák. (Foto: autorka)

SPRÁVY

 

NOVINKY