Európsky deň jazykov na Gymnáziu Angely Merici v Trnave

TRNAVA 27. septembra 2022 - Európsky deň jazykov vyhlásila Rada Európy v roku 2001 počas Európskeho roka jazykov. Jeho cieľom je podnietiť Európanov učiť sa cudzie jazyky. V každom veku a kdekoľvek. Veď sa hovorí: „Koľko rečí vieš, toľkokrát si človekom.“ Uvedomujúc si dôležitosť a krásu jazykovej rozmanitosti v Európe, Gymnázium Angely Merici v Trnave (GAM) venovalo pondelok 26. septembra spoznávaniu jazykov a kultúr.

„Iniciatíva pripraviť celoškolskú akciu sa zrodila na predmetovej komisii cudzích jazykov. Som veľmi vďačná za to, s akým nadšením sa do príprav zapojili ostatní kolegovia, ale i študenti vyšších ročníkov,“ povedala Sabína Blažová, učiteľka nemeckého a anglického jazyka. „Dnešný deň jazykov je vzácna príležitosť byť bližšie k našim študentom. Spoločne sa tešiť z krásy tradičných tancov, ako je talianska tarantella, objavovať chute typických pokrmov Španielska či Grécka, či preveriť si vedomosti o jednotlivých jazykoch.“
 
Bohatý program projektového vyučovania ďalej zahŕňal rôzne výzvy, zverejnené na oficiálnej stránke Európskeho dňa jazykov, ako je nahrávanie jazykolamov v rôznych jazykoch či tvorba loga na budúcoročné tričko Európskeho dňa jazykov. Škola tiež pripravila besedu s Irenou Guerra o tom, aké je to byť polyglotom a prečo cestovať po svete. „Táto udalosť je iba jednou zo širokej plejády jazykových dní, výstav a konferencií prebiehajúcich na počesť Európskeho dňa jazykov. No veríme, že sa táto tradícia na GAM-e ujme,“ dodáva Sabína Blažová.
 
TO ABU informovala Sabína Blažová
 
facebook sharing button Zdieľaj
Európsky deň jazykov na Gymnáziu Angely Merici v Trnave

Logo dodané Gymnáziom Angely Merici.

NOVINKY