Emeritný apoštolský nuncius Nowacki navštívil Trnavskú arcidiecézu

TRNAVA 11. septembra 2018 - V uplynulých dňoch 7.-9. septembra navštívil Trnavskú arcidiecézu a jej arcibiskupa Mons. Jána Oroscha emeritný apoštolský nuncius, arcibiskup Mons. Henryk Józef Nowacki, ktorý pôsobil v Slovenskej republike v rokoch 2001-2007.

Emeritný apoštolský nuncius Nowacki prišiel ako pútnik a mariánsky ctiteľ, aby si pripomenul 15. výročie návštevy sv. Jána Pavla II. v Trnave, ktorý sa tu 11. septembra 2003 modlil pred milostivým obrazom Trnavskej Panny Márie. Zároveň si prišiel pripomenúť aj 15. výročie vzniku Inštitútu sv. Jána Pavla II. pre manželstvo a rodinu, ktorý na Slovensku pomáhal zakladať v rokoch 2001-2004, a to na základe priameho poverenia od pápeža a v spolupráci s vtedajším správcom farnosti v Bratislave-Dúbravke, farárom Stanislavom Vojtkom.
 
V sobotu 8. septembra, na sviatok Narodenia Panny Márie arcibiskup Henryk Józef Nowacki predsedal slávnostnej svätej omši v Bazilike sv. Mikuláša za účasti emeritného trnavského arcibiskupa Jána Sokola, trnavského dekana a riaditeľa Inštitútu sv. Jána Pavla II. pre manželstvo a rodinu Stanislava Vojtka, ako aj mnohých kňazov z celého Slovenska.
 
Emeritný apoštolský nuncius Nowacki v homílii poukázal na skutočnosť, že Panna Mária celý svoj život ohlasovala Krista. Svojou tichou prítomnosťou a službou stála pri svojom Synovi vo všetkých etapách jeho života a doteraz je prítomná v tajomstve Krista a Cirkvi, je prítomná v mnohých chrámoch, ako aj v trnavskej bazilike a uskutočňuje jedinečný apoštolát - ukazuje nám Krista a privádza nás bližšie k nemu. Ako dobrá matka s veľkou starostlivosťou hľadí na človeka, lebo vie, že ustavične trvá zápas o človeka a jeho ľudskú dôstojnosť, danú Bohom.
 
V ďalšej časti homílie arcibiskup Nowacki zdôraznil, že sviatok Narodenia Panny Márie osobitným spôsobom upriamuje našu pozornosť na rodinu, ktorá je najväčším a najvzácnejším darom, aký dal Boh ľudstvu. Je to podľa sv. Jána Pavla II. posvätné „spoločenstvo života a lásky". Ďalej priniesol viaceré inšpirujúce povzbudenia a odporúčania do života pre kresťanských manželov a rodičov. „Boh musí byť prítomný v slovenských rodinách a musí sa cítiť dobre uprostred vašich detí. Vytvorte z rodiny Dom Boží, chrám Ducha Svätého! Nech sa v rodinách rodí a dozrieva nový život, schopný posilňovať tento národ v jeho kresťanskej tradícii, človek schopný budovať úspešnú budúcnosť. Mária, buď našou inšpirátorkou a vychovávateľkou, navštív naše srdcia a svedomia a príď k nám so svojím Synom Ježišom Kristom.“
 
Okrem trnavských veriacich sa na svätej omši zúčastnili desiatky rodín s deťmi, kňazi aj laické sestry a bratia z Inštitútu sv. Jána Pavla II. pre manželstvo a rodinu, pretože si práve v týchto dňoch pripomínajú 15. výročie svojho vzniku. V popoludňajších hodinách sa v priestoroch Trnavského arcibiskupského úradu konala akadémia s prezentáciami zo života jednotlivých spoločenstiev tohto inštitútu, ktoré pripravili jeho členovia. Napokon arcibiskup Nowacki vystúpil pred manželmi a rodičmi s prednáškou týkajúcou sa aktuálnych problémov života súčasných kresťanských rodín. Na záver srdečného stretnutia si všetci zúčastnení mohli uctiť relikviu sv. Jána Pavla II.
 
Emeritný apoštolský nuncius Henryk Józef Nowacki ukončil návštevu Trnavskej arcidiecézy v nedeľu 9. septembra slávením svätej omše v Bazilike sv. Mikuláša v latinskom jazyku.
 
TO ABU informoval Stanislav Vojtko
 
Emeritný apoštolský nuncius Nowacki navštívil Trnavskú arcidiecézu

Emeritný apoštolský nuncius Nowacki prišiel ako pútnik a mariánsky ctiteľ, aby si pripomenul 15. výročie návštevy sv. Jána Pavla II. v Trnave, ktorý sa tu 11. septembra 2003 modlil pred milostivým obrazom Trnavskej Panny Márie. Zároveň si prišiel pripomenúť aj 15. výročie vzniku Inštitútu sv. Jána Pavla II. pre manželstvo a rodinu, ktorý na Slovensku pomáhal zakladať v rokoch 2001-2004. (Foto: autor)

SPRÁVY

 

NOVINKY