Duchovná starostlivosť v Trnavskej fakultnej nemocnici má odteraz jasné pravidlá

TRNAVA 10. novembra 2021 - Začiatkom novembra bola zverejnená dohoda o duchovnej starostlivosti v Trnavskej fakultnej nemocnici, ktorú ako štatutári podpísali riaditeľ nemocnice JUDr. Vladislav Šrojta a duchovný správca FN Trnava vsdp. Rudolf Kopinec. Stanovuje jasné pravidlá pre poskytovanie a výkon duchovnej služby.

V zverejnenom dokumente (https://fntt.sk/o-nemocnici/duchovna-sluzba/) sú okrem iného definované zásady činnosti poskytovania duchovnej starostlivosti, z dohody rovnako vyplývajú povinnosti pre zdravotnícke zariadenie.
 
„Veľmi záležalo na osvietenosti a múdrosti personálu toho ktorého oddelenia,“ spomína Rudolf Kopinec na situácie, kedy ako nemocničný kaplán vstupoval do nemocnice. Dnes v nemocnici pôsobia dvaja kapláni a desiati dobrovoľníci - laici. Niekde sa podľa neho duchovná služba stretávala s nepochopením, personál tiež nevedel, na čo má alebo nemá duchovná služba právo.
 
„Myslím, že dohoda tým, že definuje štandardy a určuje rámec, vytvára bezpečné prostredie pohybu a správania pre obe strany,“ doplnil Kopinec.
 
Dohoda uzatvorená súčasným riaditeľom nemocnice a nemocničnou duchovnou správou v Trnave, je tiež vyvrcholením päťročného procesu, kedy trnavský arcibiskup Mons. Ján Orosch kreovaním duchovnej správy fakultnej nemocnice, na základe požiadaviek tak pacientov, ich rodín, ako aj samotných zdravotníkov, reagoval na aktuálne potreby.
 
„Boli by sme vďační za riešenie situácie na celoštátnej úrovni Ministerstvom zdravotníctva SR, rovnako aj pre iné zdravotnícke zariadenia, aby boli jasne definované štandardy na Slovensku.“ dodal Kopinec, zodpovedný tiež za lepšie fungovanie špecifickej pastorácie v nemocniciach na území Trnavskej arcidiecézy.
 
TO ABU informoval Rudolf Kopinec
 
facebook sharing button Zdieľaj
Duchovná starostlivosť v Trnavskej fakultnej nemocnici má odteraz jasné pravidlá

Ilustračná snímka. (Foto: nemocnicatrnava.fara.sk/kaplnka)

SPRÁVY

 

NOVINKY