Dr. Cameron: Deti sú viac zneistené vo svojej pohlavnej identite

V utorok, 5. novembra 2019 sa na Arcibiskupom úrade v Trnave za účasti trnavského arcibiskupa Mons. Jána Oroscha v rámci teologického dňa kňazov Trnavskej arcidiecézy konali prednášky amerického psychológa a sociológa, Dr. Paula Camerona o vzťahu homosexuality a sexuálneho zneužívania detí a o motívoch vzostupu homosexuality v západnom svete.

V úvode hosťa i kňazov privítal otec arcibiskup. Vo svojom príhovore povzbudil kňazov k duchovnej príprave na nadchádzajúci medzinárodný eucharistický kongres, ktorý sa uskutoční v roku 2020 v Budapešti. Rovnako ich povzbudil, aby mali odvahu hovoriť o základných pravdách o človeku a vyzdvihol dôležitosť spoločného stanoviska všetkých kresťanských cirkví na Slovensku ku Istanbulskému dohovoru z februára 2018.
 
Dr. Cameron na základe analýzy dát viacerých verejne dostupných prieskumov konštatoval, že je dôvod domnievať sa, že ľudia s homosexuálnou orientáciou sa môžu viac dopúšťať sexuálneho zneužívania detí a mladistvých. Upozornil, že stále väčšia akceptácia homosexuálneho správania verejnosťou má devastačné účinky na deti a mládež. Na príklade z USA ukázal, ako za posledné roky narástol počet mladých ľudí, ktorí sa vo svojej pohlavnej identite cítia buď neistí alebo sa považujú za homosexuálov či bisexuálov. Výrazne rastie počet mladých ľudí, ktorí žiadajú o zmenu pohlavia. Tieto dáta podľa neho nasvedčujú, že homosexuálna orientácia v mnohých prípadoch nie je vrodená, ale neskôr nadobudnutá.
 
Dr. Cameron pripisuje nárast ľudí s inou ako heterosexuálnou orientáciou najmä mediálnej propagácii a spoločenskej akceptácii tohto spôsobu života. Podotkol, že z dlhodobého hľadiska bude mať táto zmena, podobne ako kedysi používanie hormonálnej antikoncepcie, vplyv aj na natalitu. Na záver vyslovil presvedčenie, že prezentácia homosexuality vo verejnom priestore je spoločensky škodlivá, zneisťuje mladých ľudí v ich pohlavnej identite, preto by nemala byť dovolená.
Dr. Cameron: Deti sú viac zneistené vo svojej pohlavnej identite

Dr. Paul Cameron počas prednášky na Arcibiskupskom úrade v Trnave

SPRÁVY

 

NOVINKY