Dojmy z Trnavskej novény 2012

Na tejto stránke uverejňujeme Vaše dojmy z už ukončenej tohoročnej Trnavskej novény , ktoré nám posielate a delíte sa s nimi.

Vážený otec biskup Mons. J. Orosch,
 
vďaka za nádherný záver Trnavskej novény, ktorým bolo zasvätenie sa Panne Márii.
Nič lepšie nebolo možné vykonať, ako ukryť pod plášť Nepoškvrnenej celú Trnavskú arcidiecézu.
Kto si najlepšie poradí so zlom, ktoré sa tu valí??? Jedine tá, ktorá rozšliape hlavu hada... a ktorej Nepoškvrnené Srdce nakoniec zvíťazí.
Kiežby Váš príklad nasledovali aj ďalší diecézni biskupi, aby celé Slovensko bolo pod jej ochranou.
Nech Pán žehná Vás i Vašu arcidiecézu.
Nech Vás Panna Mária ochraňuje a sprevádza na Vašej apoštolskej ceste.

K. K.
Košice
--------------------
 
Krásne bolo... záverečná omša... bez slov... :-)
 
T. Č.
Vrbové
--------------------
 
O rok, keď dožijeme, tak sa znovu vidíme...
Z tejto Novény mám veľmi dobrý pocit...
 
S. W.
Trnava
--------------------
 
Prežívanie tohtoročnej novény k Trnavskej Panne Márii bolo pre mňa mimoriadne „úrodné“, Pán nám vždy  dá pocítiť radosť, útechu, posilu, nové poznania a cesty pri plnení  jeho vôle – keď sa obraciame k Jeho Matke. Veľmi intenzívne som si uvedomovala, že Trnavu, jej okolie, Slovensko napáda iný druh moru a zveriť tento problém a ťažobu práve Trnavskej Panne Márii bolo pre mňa mimoriadne oslobodzujúce. Cítim sa povzbudená a odhodlanejšia ísť do neľahkých budúcich dní, lebo MATKU SME TAM 9 DNÍ PROSILI, ABY IŠLA  S NAMI a nemám najmenšej pochybnosti, že to tak bude. Je nádherné, keď môžete pri nohách niekoho  zložiť batoh obáv a potom s ním, „výrazne nadľahčeným“ kráčať ďalej ...
 
M. K.
Trnava
--------------------
 
Drahý otec biskup Ján,
 
chcem sa poďakovať Vám, ale i Vašim spolupracovníkom a vôbec všetkým, ktorí akýmkoľvek spôsobom prispeli k uskutočneniu tohoročnej Trnavskej novény.
Som vďačná, že tohoročnou témou bola myšlienka Svätého Otca Benedikta XVI. z jeho apoštolského listu Porta fidei: "Božia Matka, zverujeme ti tento Rok viery".
Takto sme si aj my - Boží ľud - mali možnosť prostredníctvom jednotlivých kazateľov prehĺbiť pohľad na tajomstvo našej viery a účasťou na každodennej liturgii prežiť skutočné spoločenstvo Cirkvi.
Ale predovšetkým chcem ďakovať spolu s Vami Matke Božej, že i  tento rok nám žehnala a sprevádzala nás svojím príhovorom u svojho Božského Syna a zahrnula nás milosťami a láskou svojho materinského srdca.
 
J. M.
Šaľa
--------------------
 
 
facebook sharing button Zdieľaj
Dojmy z Trnavskej novény 2012

Pohľad na oltár s milostivým obrazom v kaplnke Panny Márie Trnavskej

NOVINKY