Dnes uplynulo 36 rokov od biskupskej konsekrácie emeritného arcibiskupa Jána Sokola

TRNAVA 12. júna 2024 - V trnavskej Katedrále sv. Jána Krstiteľa sa 12. júna 1988 konala slávnosť, pri ktorej bol konsekrovaný za biskupa kňaz - farár dekan v Seredi. Presne pred 36 rokmi sa stal biskupom - apoštolským administrátorom vtedajšej Trnavskej arcidiecézy Mons. Ján Sokol (v súčasnosti emeritný trnavský arcibiskup).

Emeritný trnavský arcibiskup Mons. Ján Sokol sa narodil 9. októbra 1933 v Jacovciach pri Topoľčanoch. Za kňaza ho vysvätil trnavský apoštolský administrátor, biskup Ambróz Lazík v Bratislave. Bolo to 23. júna 1957. Kaplánsku službu vykonával v Šuranoch, Leviciach, Bratislave - Novom Meste a v Štúrove. V roku 1968 sa stal prefektom Kňazského seminára v Bratislave, odkiaľ však musel z dôvodu socialistickej normalizácie po dvoch rokoch odísť. V roku 1970 sa stal opäť kaplánom, tentoraz vo farnosti Sereď. V roku 1971 bol menovaný za farára farnosti Sereď a neskôr aj za seredského dekana. Po smrti trnavského apoštolského administrátora, arcibiskupa „ad personam“ Mons. Júliusa Gábriša ho 14. novembra 1987 Zbor konzultorov zvolil za administrátora Trnavskej arcidiecézy.
 
Pápež sv. Ján Pavol II. vymenoval farára dekana v Seredi a administrátora Trnavskej arcidiecézy Jána Sokola 19. mája 1988 za titulárneho biskupa lunenského. Nasledujúci mesiac, 12. júna 1988 bol v Katedrále sv. Jána Krstiteľa v Trnave konsekrovaný za biskupa. Za svoje biskupské motto si vybral citát „Renovatio spiritualis per Mariam“. Zhruba o rok neskôr, 26. júla 1989 bol vymenovaný za trnavského arcibiskupa a metropolitu Slovenska. Do úradu bol uvedený 10. septembra 1989. Pápež sv. Ján Pavol II. mu 22. apríla 1990 odovzdal v Bratislave metropolitné pálium počas svojej návštevy vtedajšej - spod jarma komunistickej diktatúry oslobodenej krajiny - Česko-slovenskej federatívnej republiky.
 
O päť rokov neskôr - po zmene názvu arcidiecézy - bol vymenovaný za bratislavsko-trnavského arcibiskupa metropolitu. V jubilejnom roku 2000 bol zvolený za podpredsedu Konferencie biskupov Slovenska. V deň oficiálneho zverejnenia nového územného členenia rímskokatolíckych diecéz na Slovensku, 14. februára 2008 bol vymenovaný za trnavského arcibiskupa. Po vzdaní sa úradu trnavského arcibiskupa z dôvodu dôchodkového veku, od 18. apríla 2009 do 6. júna 2009 bol ešte apoštolským administrátorom Trnavskej arcidiecézy. Od 18. apríla 2009 je emeritným trnavským arcibiskupom a žije na odpočinku v Trnave.
 
Pozývame všetkých veriacich Trnavskej arcidiecézy a na Slovensku k modlitbe za emeritného trnavského arcibiskupa Jána.
 
-to abu-
 
facebook sharing button Zdieľaj
Dnes uplynulo 36 rokov od biskupskej konsekrácie emeritného arcibiskupa Jána Sokola

Na fotografii emeritný trnavský arcibiskup Mons. Ján Sokol slávi svätú omšu na "Orelskej pouti" v Křtinách pri Brne 30. mája 2010. (Zdroj foto: krtiny.katolik.cz)

NOVINKY