Diakonská vysviacka v Komárne

KOMÁRNO - V nedeľu 7. júla prijali vo farskom kostole v Komárne posvätný rád diakonátu Peter Nagy a Erich Gábor Jelencsics z rúk apoštolského administrátora "sede vacante" Jána Oroscha. Komárno takúto udalosť zaznamenalo po prvýkrát v histórii.

Diakonskej vysviacky vo farskom Kostole svätého Ondreja v Komárne sa zúčastnilo veľa kňazov a bohoslovcov sprevádzaných veriacimi najmä z farností, odkiaľ noví diakoni pochádzajú.
 
Otec biskup v homílii povedal, že povolanie diakona je v prvom rade služba, ktorá si vyžaduje zrieknuť sa svojich vlastných záujmov pre záujmy a potreby iných. Ako sv. Peter vo filme Franca Zeffirelliho "Ježiš z Nazareta" odsotil nohou svoju loďku od brehu, tá sa pomaly vzďaľovala a bola stále menšia a menšia, až napokon úplne zmizla z obzoru, tak nech sa stane aj ich život takouto obetavou službou veriacim. Nech sa stanú Kristovými služobníkmi a Kristovou obetou v dnešnom svete.
 
Po skončení slávnosti diakonskej vysviacky sa hostia stretli v priestoroch farskej budovy na milom stretnutí, pri ktorom vládla priateľská atmosféra.
 
Noví diakoni nastúpia na diakonskú prax do Komárna a Dunajskej Stredy, kde zavŕšia poslednú časť svojej prípravy na kňazstvo.
 
Róbert Kiss
 
facebook sharing button Zdieľaj
Diakonská vysviacka v Komárne

Novovysvätení diakoni s biskupom Jánom Oroschom počas svätej omše v Komárne.

NOVINKY