Detská svätá omša v Trebaticiach na začiatku školského roka

TREBATICE 22. septembra 2022 - Škola si vyžaduje značné úsilie, zvládnuť ťažké úlohy a dobre sa učiť je veľmi náročné. V Trebaticiach si školáci uvedomili, že je dobré mať v takejto situácii oporu, a našli si sponzora najvplyvnejšieho, ochrancu najmocnejšieho a učiteľa najuznávanejšieho - Ducha Svätého. V nedeľu na svätej omši spievali Veni Sancte, modlili sa Modlitbu na začiatku školského roka a v piatok 9. septembra sa konala detská svätá omša.

Duchu Svätý, nenechaj nás kráčať nocou, osvieť rozum náš - znel úvodný spev, ktorý nacvičila organistka Inka Urbanová s Majom a hrdličkami Timkou, Tamarkou, Ninou, Miškou, Romankou, Luciou, Pavlínkou, Klárou, Barborou, Monikou, Lenkou a Diankou.
 
Bez Božieho požehnania sú márne naše namáhania - tak povzbudil farár farnosti, vdp. Marián Díreš všetkých prítomných veriacich. Dôležité je, aby sme sa utiekali k Bohu a vzájomne si pomáhali. Aká je dôležitá spolupatričnosť v ťažkej chvíli, predviedli v scénke Daniel a Andrej. Dvaja kamaráti sa vybrali do lesa, kde ich zastihol požiar a zranil Andrejovi nohy a Danielovi oči. Chlapci sa v bezradnej situácii rýchlo spamätali, Daniel zobral Andreja na plecia, ktorý mu hovoril, kadiaľ má bežať, a tak sa obaja zachránili.
 
Školáci sa na detskej svätej omši podieľali po celý čas - miništrovali Martin, Marek, Timko, Tomáš a Maťko. Lekciu čítal Daniel a prosby prednášali Max, Marek, Tamara, Nina, Andrej, Timea a Miška. Nielen prosiť, ale aj ďakovať sa patrí Duchu Svätému, priniesť dary - chlieb ako symbol usilovnej práce a víno ako symbol radosti. Vďaka za pekné zážitky počas prázdnin a za čas, ktorý mohli stráviť s rodičmi, starkými a priateľmi. Ďakujeme tebe, Pane, že si stvoril kvety, že vyliečiš všetko choré, ďakujeme, že sme tvoje deti... niesol sa kostolom radostný spev školákov.
 
Po svätej omši už čakala na deti pani Betka Pagáčová so stánkom plným dobrôt. Nadšená organizátorka detských podujatí strhla svojím zápalom aj ostatné mamičky, ktoré ochotne prispeli k zdarnému priebehu slávnosti. Ako sa lúčili malí Trebatičania? O mesiac budeme mať znova detskú svätú omšu - bude to naša tradícia.
 
TO ABU informovala Kamila Meyer
 
facebook sharing button Zdieľaj
Detská svätá omša v Trebaticiach na začiatku školského roka

Školáci sa na detskej svätej omši podieľali po celý čas. (Foto: Juraj Jankech)

SPRÁVY

 

NOVINKY