Deti v rámci Dobrej noviny začali koledovať po meste Šaľa

ŠAĽA 29. decembra 2014 - Na druhý sviatok vianočný, 26. decembra začali koledovať v jednotlivých rodinách v rámci Dobrej noviny aj deti zo Šale.

V jubilejnom 20. ročníku Dobrej noviny viac ako 20 detí potešilo svojím vystúpením veriacich zo Šale. Koledovanie zopakovali po všetkých troch svätých omšiach druhého sviatku vianočného. Od soboty 27. decembra pôjdu aj do rodín, ktoré prejavili záujem prijať koledníkov. Vďaka aktívnym animátorom deti divákom nanovo priblížili slovom i spevom radostné vianočné posolstvo. Do koledovania sa zapojili aj deti v predškolskom veku, za čo patrí vďaka tiež ich rodičom, že majú pozitívny vzťah k takejto aktivite. Je to veľmi príťažlivý spôsob ako v deťoch vzbudiť a podporovať citlivosť na potreby tých, ktorí žijú v biede a dať im pocítiť radosť z príchodu Lásky na tento svet.
 
informovala Emília Dlhá
 
facebook sharing button Zdieľaj
Deti v rámci Dobrej noviny začali koledovať po meste Šaľa

Viac ako 20 detí potešilo svojím vystúpením po troch svätých omšiach druhého sviatku vianočného veriacich zo Šale. (foto: Emília Dlhá)

NOVINKY