Deti v Dunajskej Strede mali svoj letný farský tábor

DUNAJSKÁ STREDA 13. augusta 2015 - V čase od 3. do 7. augusta sa vo farnosti Dunajská Streda s podporou pedagógov z Cirkevnej základnej školy sv. Jána apoštola uskutočnil po prvýkrát farský tábor pre deti.

Tábor mal svoj hlavný stan práve v budove cirkevnej školy. Okrem svätej omše, ktorú celebroval duchovný správca farnosti Ladislav Szakál, boli pripravené na každý deň športové, záujmové a tvorivé aktivity, ktorých cieľom bolo formovať správanie detí. Keďže do tábora boli prihlásené deti z rôznych základných škôl mesta Dunajská Streda, po prvýkrát sa  deti z katolíckych rodín stretli aj mimo múrov kostola.
 
Účastníci tábora si ľahko zvykli jeden na druhého a všetci sa v budove cirkevnej školy cítili ako doma. Chlapcov skôr lákali športové programy. Dievčatá zasa radšej kreslili, maľovali a pracovali s hlinou. Všetci boli nadšení z výletu do Marianky. Cestovalo sa  tam síce autobusom, no v rámci púte si vykonali detskú krížovú cestu. Tešili sa z návštevy termálneho kúpaliska a nezabudnuteľná zostane aj návšteva vozového parku mestských požiarnikov.
 
Hlavní organizátori sú odhodlaní pripraviť takýto katolícky tábor aj na budúci rok. Poučení a posmelení tohtoročnými skúsenosťami si trúfnu zorganizovať aj viactýždňový tábor pre deti pochádzajúce zo sociálne slabších rodín, pretože práve takéto deti sú aj v letných mesiacoch najviac ohrozenou skupinou.
 
TO ABU informovala Kristína Újová
 
Deti v Dunajskej Strede mali svoj letný farský tábor

Všetky deti účastné na letnom farskom tábore boli nadšené z výletu do Marianky. (foto: Kristína Újová)

SPRÁVY

 

NOVINKY