Deti navštívili trnavského arcibiskupa Jána Oroscha

TRNAVA 24. apríla 2015 - V stredu 22. apríla bol Arcibiskupský úrad v Trnave poctený návštevou tých najmenších a zároveň najnevinnejších. V sprievode štyroch vychovávateliek, medzi ktorými boli dve rehoľné sestry Inštitútu milosrdných sestier Svätého kríža, navštívilo trnavského arcibiskupa Mons. Jána Oroscha asi 40 detí z Cirkevnej materskej školy sv. Alžbety v Trnave.

V úvode milého bezprostredného stretnutia deti pozdravili trnavského arcibiskupa Jána Oroscha a odovzdali mu svoje kresby a kocku skutkov lásky, ktorú zostavili a podľa nej sa usilovali konať dobré skutky. „Prišli sme Vás potešiť“ alebo „Prajeme Vám veľa dobrých skutkov podľa tejto kocky lásky“, tak zneli úprimné a milé slová detí.
 
Potom niekoľko detí zahralo krátku scénku zo života sv. Jána Bosca, ktorého 200. výročie narodenia si v tomto roku pripomíname. Scénka obsahovala skutočnosť, ako si získal vďaka láske a trpezlivosti svojho prvého oratoriána a s ním i ďalších, ktorí radi za don Boscom prichádzali a nachádzali u neho dôveru, zábavu a hlavne lásku. V scénke bol následne zobrazený i fakt, ako aj dnes kňazi rehole Saleziánov pracujú podľa vzoru svojho známeho svätého zakladateľa.
 
Stretnutie sa nieslo v duchu radosti i vďačnosti Pánu Bohu za tieto nevinné, úprimné a čisté srdcia detí. Deti boli obdarované malými pozornosťami a po malom pohostení sa odobrali na modlitbu do arcibiskupskej Kaplnky povýšenia Svätého kríža, kde im trnavský arcibiskup Ján Orosch udelil svoje apoštolské požehnanie.
 
 
informoval Milan Červeňanský
 
facebook sharing button Zdieľaj
Deti navštívili trnavského arcibiskupa Jána Oroscha

Deti pozdravili trnavského arcibiskupa Jána Oroscha a odovzdali mu svoje kresby a kocku skutkov lásky. (foto: archív Inštitútu milosrdných sestier Svätého kríža)

NOVINKY