Deň zasväteného života oslávili pri Trnavskej Panne Márii

TRNAVA 4. februára 2018 - Sviatok Obetovania Pána je každoročne aj Dňom zasväteného života. Na pozvanie trnavského arcibiskupa Mons. Jána Oroscha a rehoľných spoločenstiev v arcidiecéze pricestoval v sobotu 3. februára do najstaršieho slobodného kráľovského mesta na Slovensku košický pomocný biskup Mons. Marek Forgáč, ktorý spolu s emeritným trnavským arcibiskupom Mons. Jánom Sokolom, kňazmi a Bohu zasvätenými osobami oslávil tento ich sviatočný deň slávnostnou svätou omšou v Bazilike sv. Mikuláša.

Košický pomocný biskup Marek Forgáč sa pri tejto príležitosti prihovoril rehoľným bratom a sestrám i zasväteným osobám v homílii. V nej upriamil pozornosť na podobnosť sviatku Obetovania Pána so situáciou, ktorú prežívajú rehoľné a zasvätené osoby vo svojich osobných životoch. Pretože pri samotnej udalosti Obetovania Pána vidíme, ako sa stretol Starý zákon v podobe prorokov Simeona a Anny s Novým zákonom v podobe malého Ježiša. Stretnutie je jednou z najdôležitejších foriem ohlasovania evanjelia Ježiša Krista. Toto pomenovanie je liekom na našu individualistickú dobu.
 
Je nutné priznať, že súčasná doba má veľmi veľký vplyv aj na život zasvätených. Do zasväteného života však vstupujeme preto, že chceme mať otvorené srdce a vytvárať vzťahy. Dennodenne sa chceme darovať, totálne sa obetovať Bohu. Obetovať sa znamená strácať sa pre tento svet a obeta niečo stojí. Boh, ktorému som sa zasvätil, musí rásť a zo mňa, zasväteného, musí ubúdať, musím strácať seba... “Aby sme v tomto strácaní seba, v tomto ubúdaní zo seba postupne prichádzali k životnému momentu, keď dokážeme povedať tak ako staručký Simenon: «Teraz prepustíš, Pane, svojho služobníka...» Dennodenne opakujme túto modlitbu, aby sme sa ju dobre naučili, aby sme ju vedeli v jednej chvíli svojho života povedať preto, že sme sa celkom stratili... To je to každodenné obetovanie sa. Nech sviece, ktoré si pri obnovení svojich sľubov zapálime, symbolizujú svetlo Kristovo. Nech nám otvára oči, ale predovšetkým srdce, aby bolo pripravené na stretnutie. Aby to bolo čisté srdce. Aby to bolo srdce, ktoré sa dokáže obetovať,“ dodal biskup Forgáč.
 
Po homílii nasledovala obnova rehoľných sľubov. Bazilikou slávnostne znejúce «chcem» prezrádzalo odhodlanie rehoľných a zasvätených osôb vytrvať až do konca života v každodennom obetovaní sa pre Krista. Svätú omšu v trnavskej Bazilike sv. Mikuláša zavŕšili udelením svätoblažejského požehnania jednotivým prítomným rehoľným a zasväteným osobám, ako i ostatným veriacim, ktorí sa v nej zhromaždili na pravidelnej sobotňajšej mariánskej svätej omši.
 
Stretnutie zasvätených, žijúcich a pôsobiacich na území Trnavskej arcidiecézy, následne pokračovalo hodnotnou prednáškou biskupa Mareka Forgáča a panelovou diskusiou v priestoroch budovy Arcibiskupského úradu. Agapé v priestoroch refektória zasa poskytlo priestor na neformálne rozhovory medzi zasvätenými.
 
Dušan Kolenčík
 
Deň zasväteného života oslávili pri Trnavskej Panne Márii

Zasvätení Trnavskej arcidiecézy slávili v sobotu 3. februára 2018 Deň zasväteného života v trnavskej Bazilike sv. Mikuláša spolu s pozvaným hosťom, košickým pomocným biskupom Mons. Marekom Forgáčom. (Foto: autor)

SPRÁVY

 

NOVINKY