Deň rodiny oslavovali aj v Piešťanoch - neprekazil to ani dážď

PIEŠŤANY 2. júla 2019 - Centrum pomoci pre rodinu sa už desiaty krát zapojilo do organizovania Dňa rodiny. Pripojilo sa k spoločnej snahe dostať rodinu do centra pozornosti celej spoločnosti a podporiť hlavné motto tohtoročných osláv Dňa rodiny: „V obci i meste rodina na prvom mieste“. Deň rodiny sa uskutočnil v Trnave po 10. krát v nedeľu 26. mája v areáli u jezuitov a v Piešťanoch prvý raz v nedeľu 23. júna v areáli Cirkevnej spojenej školy na ulici Pod Párovcami. Navštívilo ho približne 300 účastníkov.

Piešťanská pobočka Centra pomoci pre rodinu pripravila Deň rodiny v spolupráci s  Cirkevnou spojenou školou v Piešťanoch a Farnosťou sv. Štefana. Dopoludňajšiu časť programu po skončení svätej omše s procesiou pripravila Cirkevná spojená škola v Piešťanoch. Jej žiaci predviedli svoje tanečné i spevácke umenie a deti sa zabavili tiež pri fyzikálnych pokusoch. Vo farskom Kostole sv. Štefana sa predstavili žiaci, ktorí navštevujú piešťanské elokované pracovisko ZUŠ Vrbové. Ako hostia vystúpili deti zo ZUŠ Hlohovec v rámci  husľového koncertu „Music no limit“ pod vedením Ernesta Dömeho.
 
Popoludňajšiu časť programu v réžii Centra pomoci pre rodinu odštartovali príhovory primátora mesta Piešťany Petra Jančoviča, riaditeľky pobočky Centra pomoci pre rodinu v Piešťanoch Lucie Drábikovej, správcu farnosti sv. Štefana kráľa v Piešťanoch vdp. Branislava Popelku a riaditeľa Centra pomoci pre rodinu v Trnave, pátra Mateja Kasana, SJ.
 
Stredné školy zabodovali kyticami, medovníkmi i robotmi
 
Svoje stánky, workshopy i možnosti štúdia účastníkom priblížili riaditeľky SOŠ záhradníckej v Piešťanoch Eva Stručková, SOŠ Rakovice Mária Múdra, a pedagógovia z SPŠE elektrotechnickej a SOŠ obchodu a služieb na Mojmírovej.
Michal Klč a Andrej Klapica priblížili dielo exallievov na Slovensku, postavu saleziána Titusa Zemana i málo známu návštevu Matky Terezy v Piešťanoch, priblíženú v minulosti aj prostredníctvom divadelnej hry. Účastníkov zaujalo vystúpenie detí a pedagógov zo Spojenej školy v Piešťanoch a koncert rodiny Hlbockých. Program moderovala Barbora Piovarčiová.
 
Veľký záujem bol o workshopy stredných škôl - aranžovanie a viazanie kvetov, lepenie a zdobenie medovníkov, malé roboty, maľovanie na tvár, dielničky pod vedením sestričiek NODAM. Pripravený bol aj fotokútik s originálnymi doplnkami, v ktorom sa mohli účastníci zapojiť do súťaže o vstupenky na kultúrne vystúpenia Domu umenia v Piešťanoch a Divadla Jána Palárika v Trnave. Pre najmenšie deti bol pripravený skákací hrad, trampolína, a viaceré stanovištia, kde si mohli vyskúšať svoje zručnosti a tiež chodník „Zdravé nôžky“, kde mohli naboso chodiť po rôznych typoch povrchu. Program bol kvôli silnému dažďu skrátený, plánované ukážky práce policajtov a dobrovoľných hasičov nebolo možné realizovať.
 
Akcia bola realizovaná s podporou
 
Akciu podporili TTSK, Mesto Piešťany, Plantex, Bufet Dino Sĺňava, Pekáreň Drahovce, Záhradné centrum Charvát, Rada rodičov pri CSŠ, Dom umenia Piešťany, Divadlo Jána Palárika v Trnave, Exallievi Don Bosca, MH Repro Hanic, HPA s.r.o., farníci Farnosti sv. Štefana v Piešťanoch, Školské sestry de Notre Dame,  Materské centrum Úsmev, KDH Piešťany, rodina Rakúsová, Danišková, Matyšáková, Holková a mnohí iní.
 
TO ABU informovala Lucia Drábiková
 
Deň rodiny oslavovali aj v Piešťanoch - neprekazil to ani dážď

Veľký záujem bol o workshopy stredných škôl - aranžovanie a viazanie kvetov, lepenie a zdobenie medovníkov, malé roboty, maľovanie na tvár, dielničky pod vedením sestričiek NODAM. (Foto: Tomáš Hudcovič)

SPRÁVY

 

NOVINKY

 

Cez víkend bude Deň rodiny v Piešťanoch

PIEŠŤANY 20. júna 2019 - Piešťanské Centrum pomoci pre rodinu tento rok prvý raz organizuje Deň rodiny, čím sa v tomto roku pripája k tridsiatim ďalším slovenským mestám a obciam. Deň rodiny bol Viac »