Dekrét o čiastočných odpustkoch pre Trnavskú novénu

Mons. Ján Orosch, trnavský arcibiskup, udelil dekrétom zo dňa 17. novembra 2019 dar čiastočných odpustkov počas 75. ročníka Trnavskej novény, ktorý sa koná v dňoch 13. – 21. novembra 2019 za nasledovných podmienok:

Môžu ich získať tí, ktorí sa skutočne kajajú; prijali sviatosť zmierenia, prijali sväté prijímanie, pomodlia sa na úmysel Svätého Otca a vykonajú jeden z nižšie uvedených úkonov pre seba alebo ho môžu privlastniť dušiam v očistci.
 
Čiastočné odpustky je možné získať
  1. Pri každej pútnickej návšteve Baziliky sv. Mikuláša, kde sa veriaci zúčastní nejakého nábožného liturgického slávenia alebo zotrvá 15 minút v modlitbe alebo v meditácií a zakončí túto návštevu modlitbou k Panne Márii.
  2. Veriaci, ktorí sa nachádzajú na území Trnavskej arcidiecézy a ktorí pre chorobu alebo inú vážnu príčinu nemôžu navštíviť Baziliku sv. Mikuláša, udeľujú sa im čiastočné odpustky za uvedených podmienok, ak sa aspoň mysľou pomodlia za duchovnú obnovu Trnavskej arcidiecézy a obetujú Bohu svoju ťažkosti.
 
Kňazom, ktorí majú riadnu alebo delegovanú spovednú fakultu a budú v Bazilike sv. Mikuláša vysluhovať sviatosť zmierenia počas 75. ročníka Trnavskej novény, udeľujem právomoci, ktoré prislúchajú kanonikovi penitenciárovi v zmysle KKP, čiže môžu odpúšťať vo sviatostnom fóre cenzúry latae sententiae nevyhlásené a nerezervované Apoštolskej Stolici; tieto právomoci však nemôžu delegovať.
Dekrét o čiastočných odpustkoch pre Trnavskú novénu

SPRÁVY

 

NOVINKY