Trnavská charita otvorila v Galante vzdelávacie centrum

GALANTA 30. apríla 2022 - Rodinám a jednotlivcom, ktorým hrozí strata domova, pomôžu v Galante odborníci. Trnavská arcidiecézna charita rozširuje svoje služby v tomto meste o špecializované sociálne poradenstvo. Zároveň v tomto meste vo štvrtok 28. apríla otvorila vzdelávacie centrum, ktoré poslúži ľuďom zo Slovenska aj odídencom z Ukrajiny. Priestory centra požehnal trnavský arcibiskup Mons. Ján Orosch.

Na ceste z problémov pomôžu ľuďom, ktorých ohrozuje chudoba, poradkyne pre špecializované sociálne poradenstvo. Táto sociálna služba v Galante doteraz chýbala, ako prvá ju tu zriaďuje Trnavská arcidiecézna charita. Poskytovať ju bude päť dní v týždni v poradni na Hlavnej ulici, aj v teréne.  „Poradcovia sú špecialisti, ktorí pomáhajú človeku v núdzi rozmotávať klbko jeho problémov. Sprevádzajú ho na úrady, pomáhajú mu vybaviť hmotnú núdzu a ďalšie dávky, podporujú ho, motivujú a nachádzajú cesty zo zložitej situácie,“ vysvetľuje za Trnavskú arcidiecéznu charitu vedúca pracovníčka odbornej činnosti pre výkon špecializovaného poradenstva Daniela Patková. Služby poradne v Galante využíva po prvých dňoch fungovania sedemnásť ľudí. „Vyhľadávajú nás osamelé matky s deťmi, ľudia, ktorým do života zasahuje choroba, viacpočetné rodiny, ale aj závislí ľudia,“ hovorí poradkyňa Mária Prekopová. Každému z týchto ľudí podľa nej hrozí strata domova a práve tejto situácii sa spolu s klientmi snažia predísť.
 
Trnavská arcidiecézna charita zároveň v budove na Hlavnej ulici otvára vzdelávacie centrum, ktoré jej klientom pomôže pri hľadaní práce. Charita tu bude organizovať vzdelávacie kurzy, terapie a voľnočasové aktivity, k dispozícii budú počítače s internetom a tlačiareň. „S ľuďmi v núdzi takto dlhodobo pracujeme v Piešťanoch a vidíme, aké nápomocné sú tieto aktivity,“ hovorí zástupca riaditeľa Trnavskej arcidiecéznej charity Igor Strýček. Pomoc charity v Galante vyhľadávajú po vypuknutí vojny aj ľudia z Ukrajiny. Aj vďaka vzdelávaciemu centru sa charita bude podieľať na ich začleňovaní do spoločnosti.
 
TO ABU informovala Darina Kukuľová - Kvetanová
 
facebook sharing button Zdieľaj
Trnavská charita otvorila v Galante vzdelávacie centrum

Priestory vzdelávacieho centra v Galante, ktoré v tomto meste vo štvrtok 28. apríla 2022 otvorila Trnavská arcidiecézna charita, požehnal trnavský arcibiskup Mons. Ján Orosch. (Foto: Janek Košta)

SPRÁVY

 

NOVINKY