Cez víkend sa na Katarínke uskutočnila Noc hradov a zrúcanín

DECHTICE 20. augusta 2018 - V noci zo soboty na nedeľu, 18. augusta sa v areáli ruín kláštora a kostola sv. Kataríny Alexandrijskej konalo tradičné letné podujatie Noc hradov a zrúcanín, na ktorom sa zúčastnilo viac než 400 návštevníkov. Tento rok sa celá akcia niesla v znamení pokračujúcich osláv 400 rokov od založenia františkánskeho kláštora grófom Kryštofom Erdödym a jeho manželkou Barborou Thurzovou.

Program začali slávnostnou svätou omšou, ktorú celebroval františkán, páter Felix Mária za účasti dechtického farára Miroslava Kováča. Po svätej omši, v rámci kultúrneho programu vystúpila s pásmom Deus Meus et Omnia Františkánska schóla Bratislava. Predviedla krásu barokovej sakrálnej hudby pochádzajúcej zo Slovenska od františkánskych skladateľov Gaudentia Dettelbacha a Pantaleona Roškovského, ktorí na Katarínke pôsobil v noviciáte. Po ukončení koncertu si návštevníci mohli vychutnať nočné sprevádzanie ruinami za svetla petrolejok. Mladí dobrovoľníci im v rámci výkladu predstavili nielen históriu kláštora, ale aj práce dobrovoľníkov a ich spôsob života na táboroch dnes.
 
Jedným z nevšedných zážitkov a vrcholov večera bola benefičná výstava výtvarných diel priamo v kostole. Svoje diela od poobedia do neskorých nočných hodín vystavovali katolícky kňaz a maliar Martin Šafárik a fotograf Marek Mičuda. Prínosom bola i účasť autorov a ich interpretácia diel. Výstava oslovila mnoho návštevníkov a podarilo sa predať viaceré obrazy. Výťažok poputuje na pokračovanie dobrovoľníckeho projektu záchrany Katarínky.
 
Aktuálnu sezónu dobrovoľníci pracujú okrem iných konzervačných prác aj na príprave sprístupnenia zničenej krypty rodu Erdödyovcov v lodi kostola, ktorú v uplynulých sezónach objavili a archeologicky preskúmali.
 
Noc hradov a zrúcanín je už tradičné celoslovenské podujatie združení, zachraňujúcich ruiny hradov a kostolov, ktoré sa každoročne koná v druhej polovici mesiaca augusta. Aj tento rok sa do tohto podujatia zapojili členovia Zachráňme hrady, napríklad na hradoch Lietava, Čeklís, Jasenov, Zborov, Revište či na Považskom hrade.
 
Združenie Zachráňme hrady zastupuje 28 dobrovoľníckych združení, ktoré zachraňujú pamiatkové objekty - predovšetkým ruiny po celom Slovensku. Tento rok oslavuje 15 rokov existencie. Okrem vytvárania spoločnej platformy sa snaží o zdieľanie skúseností, podporu tradičných technológií obnovy pamiatok, o pozitívnu zmenu vo vnímaní pamiatok a kultúrneho dedičstva na Slovensku a zlepšovanie ich  finančnej i legislatívnej podpory, či organizovanie spoločných podujatí.
 
Zrúcanina kostola a kláštora sv. Kataríny Alexandrijskej sa nachádza v CHKO Malé Karpaty, medzi obcami Dechtice a Naháč. Tento rok vstúpil projekt do 24. sezóny, počas ktorej sa dobrovoľníci budú opäť aktívne venovať záchrane historickej pamiatky. Letné tábory na Katarínke organizuje Občianske združenie Katarínka v spolupráci so Združením kresťanských spoločenstiev mládeže (ZKSM). Od založenia projektu sa na dobrovoľníckych táboroch zúčastnilo takmer 1700 dobrovoľníkov. V nasledujúcej sezóne budú pokračovať archeologické práce, či konzervácia ruín v objekte kláštora. Zároveň budú prebiehať oslavy 400. výročia založenia kláštora. Zakladacia zmluva bola vydaná grófom Kryštofom Erdödym v Chtelnici, dňa 21. decembra roku 1618.
 
TO ABU informovalo o.z. Katarínka
 
facebook sharing button Zdieľaj
Cez víkend sa na Katarínke uskutočnila Noc hradov a zrúcanín

Jedným z nevšedných zážitkov a vrcholov večera bola benefičná výstava výtvarných diel priamo v kostole. Svoje diela od poobedia do neskorých nočných hodín vystavovali katolícky kňaz a maliar Martin Šafárik a fotograf Marek Mičuda. (Foto: Michaela Stareková)

NOVINKY