Cez Vianoce môžu kňazi slúžiť denne štyri omše, vyplýva z dekrétu

BRATISLAVA 17. decembra 2020 - Dekrét Kongregácie pre Boží kult a disciplínu sviatostí tento rok vzhľadom na pandémiu umožní kňazom sláviť denne až štyri sväté omše počas troch vianočných slávností - Narodenie Pána (25.12.2020), Bohorodičky Panny Márie (1.1.2021) a Zjavenie Pána (6.1.2021).

Kňazi budú môcť na slávnosti cez tohtoročné vianočné sviatky sláviť denne až štyri sväté omše, a to v Narodenie Pána (25.12.2020), Bohorodičky Panny Márie (1.1.2021) a Zjavenie Pána (6.1.2021). Dekrét je možné v plnom znení nájsť na stránke Konferencie biskupov Slovenska.

„Vzhľadom na podmienky celosvetovej pandémie, na základe právomocí, ktoré udelil tejto Kongregácii Najvyšší Veľkňaz František, láskavo povoľujeme, aby miestni ordinári na základe dôvodov súvisiacich so šírením nákazy Covid-19 mohli iba v tomto roku v čase Narodenia Pána dovoliť slávenie štyroch omší v deň slávnosti Narodenia Pána, v deň slávnosti Panny Márie Bohorodičky, ako aj v deň slávnosti Zjavenia Pána kňazom zdržiavajúcim sa na území ich diecéz, ak by sa to zdalo potrebným pre dobro veriacich, pri zachovaní všetkého, čo je potrebné podľa práva zachovať, osobitne pokiaľ ide o predpisy v kán. 951," píše sa v dekréte, ktorý podpísali prefekt Kongregácie Robert kardinál Sarah a sekretár, arcibiskup Artur Roche.
 
Kánon 905, paragraf 1 Kódexu kánonického práva uvádza, že okrem „prípadov, v ktorých je podľa normy práva dovolené v ten istý deň viac ráz sláviť alebo koncelebrovať Eucharistiu, kňazovi nie je dovolené sláviť viac než raz za deň." „Ak je nedostatok kňazov, miestny ordinár môže dovoliť, aby kňazi z oprávneného dôvodu slávili Eucharistiu dva razy za deň, ba keď to vyžadujú pastoračné potreby, v nedele a v prikázané sviatky aj tri razy," píše paragraf 2.
 
Cieľom je umožniť čo najširšiu účasť veriacich v štátoch, kde je prístup na bohoslužbu počtovo obmedzený, píše Vatican News. Nový dekrét teda s poukazom na oprávnenú pastoračnú nutnosť zvyšuje maximálny počet na štyri sväté omše, avšak výlučne v uvedených dňoch tohtoročnej vianočnej doby, dodáva.
 
Na základe uvedeného dekrétu Kongregácie pre Boží kult a disciplínu sviatostí zo dňa 16. decembra 2020 trnavský arcibiskup Mons. Ján Orosch vydal dekrét č. 11029/2020 zo dňa 17. decembra 2020, ktorým kňazom zdržiavajúcim sa na území Trnavskej arcidiecézy, na základe dôvodov súvisiacich so šírením nákazy Covid-19, povolil pre dobro veriacich kvadrinovať v čase tohtoročných sviatkov Narodenia Pána, a to v deň slávnosti Narodenia Pána (25. decembra 2020 počnúc polnočnou svätou omšou), v deň slávnosti Panny Márie Bohorodičky (1. januára 2021), ako aj v deň slávnosti Zjavenia Pána (6. januára 2021). Pritom treba zachovať osobitne predpisy v kán. 951 CIC.
 
(Správa bola aktualizovaná 17. decembra 2020 o 22:00 h)
 
Zdroj: tkkbs.sk/-to abu-
 
Cez Vianoce môžu kňazi slúžiť denne štyri omše, vyplýva z dekrétu

Ilustračná snímka. (Foto: Pixabay)

SPRÁVY

 

NOVINKY