Často kladené otázky ohľadom nového Covid-automatu, platného od 22. 11.

BRATISLAVA 19. novembra 2021 - Vzhľadom na početné otázky zo strany kňazov i veriacich, TK KBS uverejňuje informácie, ktoré sa vzťahujú na nový Covid automat, platný od pondelka, 22. novembra 2021.

Odpovede na otázky kňazov a veriacich, vyplývajúce z nového Covid automatu, platného od pondelka, 22. novembra 2021:
 
Otázka: Je možné, aby sväté omše v režime "OP" slávili aj kňazi, ktorí nie sú očkovaní, ani neprekonali covid v ostatných 180 dňoch?
 
Odpoveď: Je to možné, avšak pre kňazov v takom prípade platí povinnosť pravidelného testovania: musia mať negatívny test (antigénový platí 48 hodín, PCR alebo LAMP test 72 hodín). OPRAVA!: Podľa aktuálnych informácií sa povinné zavedenie režimu OTP na pracoviskách od pondelka 22. novembra nenariadi, takže ani povinnosť pravidelného testovania pre nezaočkovaných kňazov zatiaľ platiť nebude.
 
Otázka: Kto sa môže zúčastniť na svätých omšiach v režime "OP"?
 
Odpoveď: Kompletne zaočkované osoby po dobu 1 roka od kompletného zaočkovania. Osoby po potvrdenom prekonaní ochorenia COVID-19 (musia mať doklad RT-PCR2 o prekonaní), sa môžu zúčastňovať do 180 dní od prekonania. Zároveň, osoby po prekonaní COVID-19 sa môžu zúčastňovať až po dobu 1 roka od jeho prekonania, ak majú aspoň jednu dávku vakcíny (a vakcína musela byť podaná do 180 dní od prekonania potvrdeného RT-PCR3). Deti mladšie ako 2 roky sa môžu zúčastniť bez podmienok. Deti vo veku 2-12 rokov sa môžu zúčastniť s testom (48h Ag, 72h PCR/LAMP).
 
Otázka: Má kňaz povinnosť uviesť na dverách kostola režim, ktorom sa bohoslužba slávi a má poverená služba žiadať, aby účastníci predložili platný COVID-Pass?
 
Odpoveď: Áno. Ak budú v kostole v režime OP osoby, ktoré režimu OP nezodpovedajú, môžu tieto osoby pri kontrole štátnymi úradmi dostať pokutu. A pokuta v takom prípade hrozí aj farnosti.
 
Otázka: Pre toho, kto sa nemôže zúčastniť na bohoslužbe v nedeľu a v prikázaný sviatok kvôli obmedzeniam vyplývajúcim z covid automatu, platí dišpenz od účasti?
 
Odpoveď: Áno.
 
Otázka: Môžu na svätú spoveď prísť aj nezaočkované osoby?
 
Odpoveď: Samozrejme, ale v rámci tzv. individuálnej pastorácie. Nie je možné, aby sa pred spovedelnicami vytváral rad: kto nie je zaočkovaný, musí si svätú spoveď dohodnúť s kňazom individuálne.
 
Zdroj: tkkbs.sk
 
facebook sharing button Zdieľaj
Často kladené otázky ohľadom nového Covid-automatu, platného od 22. 11.

Ilustračná snímka. (Foto: tkkbs.sk)

SPRÁVY

 

NOVINKY