Časopis Trnavskej arcidiecézy oslavoval prvé narodeniny

TRNAVA 3. septembra 2022 - Svätou omšou v stredu 31. augusta za účasti členov redakcie a malým posedením si redakcia a spolupracovníci z Trnavskej arcidiecézy pripomenuli prvý rok existencie časopisu.

Pred rokom - v auguste 2021 - sa modlitby a úsilie aj mnohých „neviditeľných“ ľudí zhmotnili do rozhodnutia vedenia Trnavskej arcidiecézy dať priestor, aby sa mohol vydávať vlastný časopis. Vzorom bol dlhé roky fungujúci - dnes už partnerský - časopis Naša Žilinská diecéza.
 
Redakcia Mojej Trnavskej arcidiecézy si za prvý rok fungovania prešla personálnymi, obsahovými, ale aj štrukturálnymi zmenami: piati členovia tímu plus grafik do februára vydávali tlačenú aj online verziu, od februára je tlač len štyrikrát do roka, všetky texty sú však dostupné na webe mojatrnavska.sk aj na jej Facebooku a Instagrame. Redakcia sa zároveň stala nosnou spolupracovníčkou pri napĺňaní spravodajského obsahu diecézneho webu, dnes preberá a spracováva spravodajstvo Vatikánskeho rozhlasu, TK KBS či Českej konferencie biskupov, redaktori sú aj sami aktívni v spravodajskej pozícii.
 
Silnou stránkou redakcie sa stali pravidelné štvrťročné formačné a vzdelávacie stretnutia, kde okrem iného zaujímavý hosť vždy prednesie tému, v ktorej potrebujú redaktori podrásť. Najbližšie takéto školenie v polovici septembra v Galante už bude multikolegiálne: účasť prisľúbili aj redaktori Rádia Mária a redakcie slovoplus.sk. Jej šéfredaktor Martin Ližičiar bude „trénovať“ zúčastnených v oblasti prípravy dobrých rozhovorov, súčasťou školenia bude ako vždy aj popoludňajšia prax. Tím redakcie stál aj za organizáciou tohtoročného Diecézneho stretnutia rodín v Križovanoch.
 
„Na spoločnom narodeninovom stretnutí časopisu sme nielen ďakovali a prosili za naplnenie poslania, ktoré bolo redakcii zverené od arcidiecézy, ale v spoločnej pokojnej debate s generálnymi vikármi našej arcidiecézy - Mons. Petrom Šimkom a Mons. Róbertom Kissom - sme pomenovali aj výzvy a očakávania, ktoré pred redakciou stoja“, informovala Mária Kohutiarová.
 
TO ABU informovala Mária Kohutiarová
 
facebook sharing button Zdieľaj
Časopis Trnavskej arcidiecézy oslavoval prvé narodeniny

Svätou omšou v stredu 31. augusta 2022 za účasti členov redakcie a malým posedením si redakcia a spolupracovníci z Trnavskej arcidiecézy pripomenuli prvý rok existencie časopisu. (Foto: Júlia Kubicová/Michal Koricina)

SPRÁVY

 

NOVINKY