ROK VIERY: Buzalkova Trnava po tretí krát

Na sviatok sv. Cyrila a Metoda sa uskutočnilo v Seredi vyhodnotenie 3. ročníka súťaže Buzalkova Trnava. Súťaže sa zúčastnili deti, žiaci, študenti i nepedagogickí pracovníci cirkevných škôl pôsobiacich na území Trnavskej arcidiecézy.

Po sv. omši, ktorú celebroval vo farskom kostole v Seredi otec biskup Ján Orosch, sa uskutočnilo samotné vyhlásenie výsledkov.
 
Účastníci súťažili v piatich kategóriách a v nasledovných tematických oblastiach: literárno-historickej, hudobno-dramatickej, výtvarnej a IKT prezentáciách. Vzhľadom na to, že slávime Rok viery a Rok sv. Cyrila a Metoda, témy v jednotlivých oblastiach boli zamerané na osoby našich vierozvestov sv. Cyrila a Metoda.
 
Podujatie, na príprave ktorého sa podieľali Arcibiskupský úrad v Trnave, CZŠ sv. Cyrila a Metoda v Seredi a Divadelno-spevácky súbor Jána Palárika v Majcichove, bolo jedným z hlavných podujatí Trnavskej arcidiecézy organizovaných z príležitosti Roku viery a Roku sv. Cyrila a Metoda.
 
Ján Hallon, riaditeľ Arcibiskupského školského úradu v Trnave
 
facebook sharing button Zdieľaj
ROK VIERY: Buzalkova Trnava po tretí krát

Otec biskup Orosch v spoločnosti ocenených v súťaži

NOVINKY