Bol schválený slovenský text litánií k svätým Františkovi a Hyacinte

BRATISLAVA/TRNAVA 20. februára 2021 - Vo štvrtok 18. februára bol schválený slovenský text litánií k svätým fatimským pastierikom Františkovi a Hyacinte Martovým.

Svätí František a Hyacinta, pastierikovia a vizionári z Fatimy, ktorým sa zjavila Panna Mária pred viac ako sto rokmi, patria k najmladším svätcom v Cirkvi, ktorí nie sú martýrmi. Obaja boli svätorečení pápežom Františkom počas 100. výročia zjavení vo Fatime. Za ich spoločný sviatok v Cirkvi  je ustanovený 20. február, kedy si pripomíname ich spoločné narodenie pre nebo.
 
Fatima je približne desaťtisícové mestečko vo vnútrozemí Portugalska, vzdialené asi 140 kilometrov od hlavného mesta Lisabon. Tam sa v priebehu šiestich mesiacov, od 13. mája až do 13. októbra 1917 viackrát zjavila Panna Mária trom deťom, ktorých mená sú: František (Francisco), jeho sestra Hyacinta (Jacinta) Martoví a ich sesternica Lucia Dos Santos. Deti mali od sedem do desať rokov, boli to malí pastieri.
 
Súrodenci František a Hyacinta zomreli niekoľko rokov po zjaveniach na následky španielskej chrípky. V roku 2000 ich blahorečil vtedajší Svätý Otec, pápež Ján Pavol II., ktorý pri tejto príležitosti Fatimu osobne navštívil. Tretie z fatimských detí - neskoršia karmelitánska rehoľníčka Lucia (Lúcia) Dos Santos - zomrelo v roku 2005. V prípade sestry Lucie bola 13. februára 2017 ukončená diecézna fáza procesu beatifikácie a posunutá do Ríma k ďalšiemu procesu.
 
Takzvané „Fatimské posolstvo“ je výzvou, aby sa ľudia obrátili a robili pokánie za hriechy, je aj povzbudením k väčšej úcte a najmä k zasväteniu Ruska Nepoškvrnenému Srdcu Panny Márie, po ktorom príde obdobie mieru. Pri zjavení deti videli Pannu Máriu a pri nej anjela, ako aj biskupa oblečeného v bielom obleku.
 
 
Zdroj: tkkbs.sk
 
Bol schválený slovenský text litánií k svätým Františkovi a Hyacinte

Vo Fatime sa Panna Mária zjavila trom malým nevzdelaným deťom, pastierikom, ktoré nevedeli čítať ani písať. Lucia (vľavo) mala v tom čase 10 rokov, František (v strede) mal 9 a Hyacinta (vpravo) mala 7 rokov. (Foto: tkkbs.sk)

SPRÁVY

 

NOVINKY