Bohoslovci z bratislavského seminára navštívili farnosť Leopoldov

LEOPOLDOV 3. mája 2023 - Deň otvorených dverí v Kňazskom seminári sv. Cyrila a Metoda v Bratislave prebiehal tento rok mimo priestorov seminára na Kapitulskej ulici. V posledných rokoch sa tento scenár pravidelne opakuje. Vždy v Nedeľu Dobrého pastiera prichádzajú seminaristi do farností, aby veriacim predstavili svoj život počas kňazskej formácie.

Pri príležitosti Nedele Dobrého pastiera seminaristi navštívili dve farnosti. Na území Trnavskej arcidiecézy to bola tento rok farnosť Leopoldov. V piatok 28. apríla pred Nedeľou Dobrého pastiera seminaristi vycestovali za tunajšími ľuďmi, aby spoznali tých, ku ktorým raz môžu byť poslaní. V súčinnosti s miestnym pánom farárom sa zapojili do života tejto farnosti, ktorá je známa predovšetkým kvôli pevnosti, ktorú dal postaviť cisár Leopold I. spolu s cisársko-kráľovskou radou v druhej polovici 17. storočia. Táto dnes slúži ako Nápravnovýchovný ústav a ústav na výkon väzby a je najstaršou väznicou na Slovensku.
 
Na bohoslovcov Rímskokatolíckej cyrilometodskej bohosloveckej fakulty Univerzity Komenského a zároveň seminaristov Kňazského seminára sv. Cyrila a Metoda v Bratislave čakal okrem asistovania pri svätých omšiach aj pestrý program v réžii miestnych farníkov. Spoznali farské spoločenstvá, ďalej sa mohli stretnúť sa s mládežou a birmovancami, ale aj predstaviť seminár a život v ňom a popritom stráviť pekné chvíle v neformálnych rozhovoroch s farníkmi po svätých omšiach alebo na farskej grilovačke. Tento víkend obohatil seminaristov o skúsenosť živých a otvorených farností pod vedením skúsených pánov farárov.
 
TO ABU informoval Samuel Polednák
 
facebook sharing button Zdieľaj
Bohoslovci z bratislavského seminára navštívili farnosť Leopoldov

Leopoldovský farár Patrik Bacigál privítal seminaristov vo farskom Kostole sv. Ignáca z Loyoly. (Foto: Samuel Polednák)

NOVINKY