Do Majcichova priniesli svedectvo o Dobrom pastierovi

V nedeľu 21. apríla slávila Katolícka cirkev 4. veľkonočnú nedeľu, ktorá sa nazýva aj Nedeľou Dobrého pastiera. V tento deň sa veriaci zvlášť modlia za povolania do kňazského stavu, ale i iným spôsobom podporujú povolania a inštitúcie, ktoré sa starajú o ich rast. Bohoslovci Kňazského seminára sv. Cyrila a Metoda v Bratislave zavítali v rámci Trnavskej arcidiecézy do farnosti Majcichov, aby tam veriacim priniesli svedectvo o nezaslúženom dare a tajomstve, ktorým je kňazské povolanie, ako je to známe i z titulu knihy bl. pápeža Jána Pavla II.

Bohoslovci, ktorí zavítali do farnosti Majcichov, sa dopoludnia zúčastnili na farskej svätej omši, pri ktorej spolu s miestnymi veriacimi prosili Boha o požehnanie tak nových, ako i svojich povolaní ku kňazstvu.
 
Diakon Milan Cehlárik sa v rámci bohoslužby slova prihovoril veriacim v homílii. Na úvod spomenul protestnú akciu s názvom "Nie som ovca", ktorá sa týkala zdravotných poisťovní. Tieto slová však v dnešnej spoločnosti vyhlasujú aj ľudia, ktorí chcú kráčať vlastným smerom a myslia si, že im nikto nesmie hovoriť, čo majú robiť.
 
Zaujímavé je, že v dnešný deň - v Nedeľu Dobrého pastiera - aj sám Pán Ježiš hovorí, že sme ovce. Rozdiel je však v tom, že On nás nepovažuje za tých, ktorí sú ľahko manipulovateľní. "Ovečka je jedno z mála zvierat, ktoré sa vôbec nedokážu brániť. Je odkázaná na to, aby ju niekto chránil." Príkladom ovečky nám teda Ježiš chce povedať, že i keď sa považujeme alebo "sme najmúdrejším tvorom stvorenstva, predsa sme zraniteľní".
 
Azda najviac nám ubližuje hriech. Preto potrebujeme niekoho, kto nás bude chrániť. Práve Dobrý pastier - Ježiš Kristus je ten, kto nás chráni. On dokazuje svojím postojom k nám, svojím príkladom, že nás chráni. Je to krásny vzájomný vzťah. My máme dôveru vo svojho Pastiera. On nás zasa hľadá a veľmi nám dôveruje, že si dáme pozor.
 
Ježiš, Dobrý pastier má aj svojich pomocníkov. Sú nimi duchovní pastieri. "My seminaristi z bratislavského seminára sa na túto službu chystáme. Chceme byť dobrými pastiermi. Sme tu medzi vami, aby sme tiež poukázali na tento vzťah pastiera a stáda. Potrebujeme vaše modlitby, aby sme vám mohli spostredkovať, čo Boh do nás vložil. Potrebujeme žiť tento vzájomný vzťah dôvery a modlitby. A kedy začať, ak nie dnes?", zakončil homíliu diakon Cehlárik.
 
Popoludní pokračovalo stretnutie bohoslovcov s veriacimi v majcichovskom kostole svedectvom Martina Neumanna o svojom povolaní. V krátkosti predstavil prítomným i život v seminári.
Kandidáti kňazstva potom premietli farníkom dva filmy z ich vlastnej produkcie. Prvý prerozprával slovom i obrazom deň života bohoslovca v seminári. Druhý zasa vykreslil, čo všetko môže čakať mladého muža v súvislosti s podaním prihlášky do seminára.
 
Nedeľu Dobrého pastiera zakončili v Majcichove eucharistickou adoráciou a spievanými vešperami.
 
facebook sharing button Zdieľaj
Do Majcichova priniesli svedectvo o Dobrom pastierovi

Dopoludnia asistovali bohoslovci na farskej svätej omši.

NOVINKY