Biskupi, kňazi, laici i spoločenstvá sa zapojili do ruženca za Slovensko

BRATISLAVA 16. marca 2021 - Uplynulý víkend zorganizovali prostredníctvom internetu dvadsaťštyrihodinový ruženec za Slovensko. Do modlitby sa zapojili viacerí slovenskí biskupi, kňazi, laici, spoločenstvá aj rehoľné rády. Záštitu nad podujatím prevzal spišský diecézny administrátor, biskup Ján Kuboš. Prvý ruženec sa pomodlil jezuita Ján Ďačok z Baziliky Santa Maria Maggiore v Ríme. Modlitbovú reťaz zakončil modlitbou krížovej cesty rožňavský biskup Stanislav Stolárik. Modlili sa aj arcibiskupi Ján Orosch a Ján Babjak.

Dvadsaťštyrihodinovú modlitbovú reťaz posvätného ruženca sa modlili biskupi, kňazi, zasvätení a laici z rôznych mariánskych pútnických miest po celom Slovensku. Modlitbová reťaz sa začala v Bazilike Santa Maria Maggiore v Ríme, ktorá je matkou všetkých bazilík. Vysvetľuje Erik Zbiňovský zo Slovenského dohovoru za rodinu: „V roku 590 Svätý Otec v Ríme počas morovej epidémie niesol v procesii ikonu práve Panny Márie nazývanej Salus Populi Romani a mor bol vtedy zastavený. Preto sa práve pred touto ikonou začali modlitby posvätného ruženca.“
 
Záštitu nad dvadsaťštyrihodinovým ružencom za Slovensko prevzal spišský diecézny administrátor, biskup Ján Kuboš. Počas online prenosu povedal, že chceme aj tento čas, ktorý nám dáva Boh ako vzácny dar, zužitkovať na posvätenie. „Každá modlitba má sa vyznačovať aj oslavou, odprosením, poďakovaním aj prosbou,“ uviedol.
 
Do modlitby posvätného ruženca sa zapojil aj prešovský gréckokatolícky arcibiskup Ján Babjak. Ten všetkých povzbudil, aby sme situáciu, ktorú prežívame, vzali z krajšieho konca. „Pokúsme sa ju prijať ako veľkú výzvu vrátiť sa k Bohu. Ako výzvu viac ho poznať, milovať, viac mu patriť,“ vyzval vladyka.
 
Podľa Erika Zbiňovského zo Slovenského dohovoru za rodinu mal dvadsaťštyrihodinový ruženec za Slovensko viac ako štyristotisíc pozretí. „Našou snahou však nie je naháňať čísla, ale prispieť s Božou pomocou k tomu, aby sa ľudia začali úprimne modliť a robiť pokánie,“ dodal. Slovenský dohovor za rodinu plánuje dvadsaťštyrihodinovú reťaz modlitby ruženca opakovať každý trinásty deň v mesiaci.
 
Zdroj: tkkbs.sk / Rádio LUMEN / Pavol Hudák
 
Biskupi, kňazi, laici i spoločenstvá sa zapojili do ruženca za Slovensko

Ilustračná snímka. (Foto: tkkbs.sk)

SPRÁVY

 

NOVINKY