Biskup Tóth ďakoval Bohu za 25 rokov biskupskej služby

TRNAVA 20. apríla 2015 - V nedeľu 19. apríla dopoludnia slávili v trnavskej katedrále slávnostnú sv. omšu na poďakovanie za 25 rokov biskupskej služby Mons. Dominika Tótha, bývalého bratislavsko-trnavského pomocného biskupa a Mons. Vladimíra Fila, v súčasnosti apoštolského administrátora Rožňavskej diecézy. Hlavným celebrantom bol Mons. Dominik Tóth. Spolu s ním koncelebrovali trnavský arcibiskup Mons. Ján Orosch, emeritný arcibiskup Mons. Ján Sokol a ďalší kňazi.

Biskup Dominik Tóth bol po páde totalitného režimu, 17. marca 1990 menovaný za titulárneho biskupa ubabského a pomocného biskupa vtedy Trnavskej arcidiecézy. Krátko po tomto menovaní navštívil v Ríme pápeža, dnes už sv. Jána Pavla II. a prosil ho, aby toto menovanie zrušil, nakoľko jeho vek sa priblížil k 65 rokom. Svätý Otec ho však povzbudil, aby menovanie prijal a tak 16. apríla 1990 spolu s Vladimírom Filom prijal v meste Trnava biskupskú konsekráciu. Ich hlavným svätiteľom bol vtedajší trnavský sídelný arcibiskup Ján Sokol.
 
Nedeľná slávnosť bola predovšetkým veľkou oslavou Boha, vzdávaním vďaky Pánovi za jeho dary a dobrodenia a tiež prejavom úcty voči hlavnému celebrantovi, ktorá mu právom prináleží. V čase totalitného režimu totiž vtedajšia štátna moc odobrala Dominikovi Tóthovi štátny súhlas pre jeho horlivú kňazskú službu, keď vyučoval chudobné rómske deti náboženstvo a potom kvôli tomu nemohol verejne vykonávať kňazskú službu. Viac ako štyri roky pracoval v pneuservise v Trnave, kam dochádzal z Piešťan. S Trnavou je úzko spätý jeho kňazský a biskupský život, keďže tu ako mladý kňaz nastúpil do služby ceremoniára pri apoštolskom administrátorovi - biskupovi Ambrózovi Lazíkovi, a po roku 1989 až do roku 2004 do služby pomocného biskupa a generálneho vikára.
 
Počas nedeľnej slávnostnej svätej omše biskup Dominik Tóth v homílii vyzdvihol vernosť kresťanov, ktorí vyznávajú vieru v živého zmŕtvychvstalého Ježiša Krista. Boží Syn Ježiš Kristus prináša nádej, svetlo a istotu do života každému, potrebné je v dôvere kráčať s ním.
 
informoval Milan Červeňanský
 
facebook sharing button Zdieľaj
Biskup Tóth ďakoval Bohu za 25 rokov biskupskej služby

Na ilustračnom foto je zachytený moment zo slávnostného zasadnutia trnavského Mestského zastupiteľstva 3. marca 2013, na ktorom udelili čestné občianstvo mesta Trnava titulárnemu biskupovi ubabskému Mons. Dominikovi Tóthovi. (foto: Dušan Kolenčík)

SPRÁVY

 

NOVINKY