Biskup požehnal obnovený kostol vo Zvončíne

V dedinke Zvončín, ktorá patrí pod farnosť Suchá nad Parnou, požehnal biskup Orosch v nedeľu 28. apríla dopoludnia obnovený filiálny Kostol sv. Anny.

Obnova kostola trvala zhruba dva roky. Výsledkom je obnovený exteriér a interiér filiálneho kostola, ako i nový fixný obetný stôl z liateho pieskovca vo svätyni.
 
Slávnosť požehnania obnoveného filiálneho Kostola sv. Anny prežívali obyvatelia tejto dedinky pri Trnave s hrdosťou, pretože celá obnova aj napriek nepriaznivej dobe celosvetovej finančnej krízy prebehla v pomerne krátkom čase.
 
Na túto skutočnosť poukázal vo svojej homílii aj apoštolský administrátor "sede vacante" Ján Orosch a poďakoval sa miestnemu duchovnému otcovi Petrovi Škultétymu za horlivosť, ako i všetkým veriacim za obetavosť nielen v práci, ale aj v obetovaní nemalých finančných prostriedkov zo strany každého zainteresovaného veriaceho obyvateľa na Boží chrám: "Neraz sa stretávame s názormi, že nie je potrebné stavať kostoly, vynakladať nemalé prostriedky na výstavbu nových a opravu starých chrámov... Sme radi, že sa môžeme stretnúť v tomto obnovenom chráme, pretože tu sa stretáva naše farské spoločenstvo a tu sa stretávame s Kristom prítomným v Eucharistii, Božom slove a v Božom ľude".
 
Slávnosť požehnania obnoveného Božieho stánku zakončili rodinným agapé v miestnom Kultúrnom dome.
 
Foto: internet
 
facebook sharing button Zdieľaj
Biskup požehnal obnovený kostol vo Zvončíne

Filiálny kostol vo Zvončíne počas prác na fasáde.

NOVINKY