Biskup Dominik Tóth ocenený medailou Ordinariátu OS a OZ SR „in memoriam“

HRNČIAROVCE NAD PARNOU 7. septembra 2022 - V pondelok 5. septembra si v Ústave na výkon trestu odňatia slobody Hrnčiarovce nad Parnou pripomenuli 30. výročie vzniku Katolíckej dobrovoľnej duchovnej väzenskej služby. Slávnosť začali svätou omšou, ktorej hlavným celebrantom bol Mons. František Rábek, ordinár Ozbrojených síl a ozbrojených zborov SR. Medzi pozvanými hosťami boli Mons. Ján Orosch, trnavský arcibiskup, mjr. Mgr. Peter Nižník, biskupsky vikár ZVJS, väzenský dekan kpt. PaedDr. Gabriel Dzvoňár a aj riaditeľ ústavu plk. Mgr. Marek Kresan.

Po slávnostnej svätej omši v ústavnej kaplnke sa uskutočnilo vo veľkej zasadačke administratívnej budovy ústavu udeľovanie ocenení v rámci osláv výročia. Prvým oceneným bol zosnulý emeritný bratislavsko-trnavský pomocný biskup Dominik Tóth. Ordinár OS a OZ SR František Rábek mu udelil „in memoriam“ medailu Ordinariátu sv. Šebastiána III. stupňa. Biskup Dominik Tóth, v tom čase poverený Konferenciou biskupov Slovenska špeciálnou pastoráciou väzníc, sa osobne zaslúžil o vznik a rozvoj dobrovoľnej duchovnej služby v tomto ústave a tiež pred 30-timi rokmi požehnal ústavnú kaplnku. Rovnako vydal prvé kánonické misie pre pôsobenie katechétov v tunajšom ústave. Toto ocenenie prevzal trnavský arcibiskup Ján Orosch.
 
Zároveň trnavský arcibiskup Ján Orosch ocenil plaketou Trnavskej arcidiecézy sv. Jána Krstiteľa svojho niekdajšieho principála a spolusvätiteľa pri biskupskej vysviacke, biskupa Dominika Tótha. Za obetavú službu ocenil aj ordinára OS a OZ SR, biskupa Františka Rábeka, keďže ústav sa nachádza na území Trnavskej arcidiecézy. Ocenenie udelil aj riaditeľovi ústavu plk. Mgr. Marekovi Kresanovi za rozvoj a podporu duchovnej služby v ústave. Ocenenie z rúk trnavského arcibiskupa prevzala aj pani Oľga Stropkovičová, ktorá sa dobrovoľnej katechetickej službe v ústave venuje už celých 30 rokov a spolu s biskupom Dominikom Tóthom rozbiehali túto činnosť.
 
TO ABU informoval Stanislav Žlnay
 
facebook sharing button Zdieľaj
Biskup Dominik Tóth ocenený medailou Ordinariátu OS a OZ SR „in memoriam“

Ocenenie z rúk trnavského arcibiskupa prevzala aj pani Oľga Stropkovičová, ktorá sa dobrovoľnej katechetickej službe v ústave venuje už celých 30 rokov a spolu s biskupom Dominikom Tóthom rozbiehali túto činnosť. (Foto: Archív Ordinariátu OS a OZ SR)

NOVINKY