Biskup Dominik Tóth čestným občanom mesta Trnava

V nedeľu 3. marca popoludní udelili na slávnostnom zasadnutí trnavského Mestského zastupiteľstva v sále Arcibiskupského úradu Marianum čestné občianstvo mesta Trnava titulárnemu biskupovi ubabskému, Mons. Dominikovi Tóthovi.

Na slávnostnom zasadnutí Mestského zastupiteľstva v sále Arcibiskupského úradu Marianum sa zúčastnilo viacero významných hostí náboženského, kultúrneho a politického života na Slovensku, ako i obyvateľov Trnavy.
 
Po zaznení slávnostných fanfár a recitácii básne sa prítomným hosťom prihovoril primátor Trnavy, Vladimír Butko, ktorý vyzdvihol tradíciu a kontinuitu vo veľkej miere prispievajúce k tomu, aby boli ľudia hrdí na mesto, v ktorom žijú. A to i zásluhou ocenenia tých občanov, ktorí sa pričinili akýmkoľvek spôsobom k pozdvihnutiu života v meste a o jeho dobré meno tak doma ako i v zahraničí.
 
Po úvodnom slove primátora pristúpili k odovzdávaniu ocenení za rok 2012.
Čestné občianstvo mesta Trnava udelili Mons. Dominikovi Tóthovi za celoživotnú pastoračnú službu a vzťah k mestu, Ladislavovi Čavojskému pri príležitosti životného jubilea a za celoživotné dielo v oblasti divadelnej vedy a pátrovi Teodorovi Jozefovi Tekelovi in memoriam za celoživotné dielo v oblasti výtvarného umenia.
Cenu mesta Trnava získal akademický sochár Miloš Balgavý za vynikajúcu prezentáciu slovenského umeleckého skla vo svete.
Uznanie za zásluhy o rozvoj a reprezentáciu mesta Trnava získali JUDr. Štefan Cepko pri príležitosti životného jubilea a za záslužnú prácu trénera i športovú reprezentáciu mesta, Mgr. Vladimír Hagara za významnú pedagogickú a trénerskú činnosť v šachu, MUDr. Tibor Tibenský za celoživotnú starostlivosť o pacientov a tvorivé rozvinutie Prónayovskej školy v internej medicíne a Oľga Salontayová in memoriam za celoživotnú pedagogickú prácu v oblasti základného umeleckého školstva.
 
Po odovzdaní ocenení zaznelo sálou Marianum niekoľko operných árií v podaní Jaroslava Konečného a Veroniky Šottníkovej, ktorými slávnostné zasadnutie Mestského zastupiteľstva mesta Trnava ukončili.
 
 
************
Čestný občan mesta Trnava, Mons. Dominik Tóth, titulárny biskup ubabský, sa narodil 3. augusta 1925 v Kostolnom Seku. Za kňaza bol vysvätený 12. júna 1949 v Bratislave. V roku 1952 pôsobil ako ceremoniár trnavského Biskupského úradu v službách apoštolského administrátora, biskupa Ambróza Lazíka.
V roku 1973 mu predstavitelia vtedajšieho totalitného režimu odňali štátny súhlas za jeho vynikajúcu pastoračnú službu vo farnosti Dunajská Lužná.
Odchádza do Piešťan, odkiaľ denne cestuje do Trnavy, kde bol zamestnaný ako robotník v pneuservise.
S približujúcim sa pádom totality bol menovaný za generálneho vikára Trnavskej arcidiecézy a vzápätí ho Svätý Otec Ján Pavol II. menoval za titulárneho biskupa ubabského a pomocného biskupa Bratislavsko - trnavskej arcidiecézy. Biskupskú vysviacku prijal 16. apríla 1990 v Trnave. V tomto cirkevnom úrade bol počas svojho pôsobenia známy ako horlivý duchovný pastier a veľký ctiteľ Panny Márie.
Jeho život je už niekoľko desaťročí úzko spojený s mestom Trnava. V súčasnosti žije v kláštore rehole verbistov v Nitre.
 
facebook sharing button Zdieľaj
Biskup Dominik Tóth čestným občanom mesta Trnava

Primátor mesta Vladimír Butko odovzdáva dekrét o čestnom občianstve Trnavy biskupovi Dominikovi Tóthovi

NOVINKY