Betlehemské svetlo sa rozžiarilo na Arcibiskupskom úrade

TRNAVA 24. decembra 2014 - V pondelok 22. decembra popoludní priniesli traja skauti a jedna skautka betlehemské svetlo na trnavský Arcibiskupský úrad, kde ho prevzal arcibiskup Mons. Ján Orosch.

V priestoroch Arcibiskupského úradu sa pri tejto príležitosti stretli zástupcovia z troch nezávisle od seba pôsobiacich skautských organizácií - Slovenského skautingu, Združenia skautov maďarskej národnosti a Federácie skautov Európy. V arcibiskupskej Kaplnke povýšenia Svätého kríža sa stretli s trnavským arcibiskupom Jánom Oroschom, ktorý ich osobne privítal a poďakoval sa im za túto krásnu vianočnú službu. Požehnal svetlo, ktoré symbolizuje blížiaci sa príchod Krista, svetla sveta. Pre skautov bolo veľkým a milým prekvapením, keď sa arcibiskup rozhodol spríjemniť toto krátke stretnutie hrou na gitare. Po piesni "Ježiš žije" zotrval so skautmi v krátkom rozhovore a modlitbe. Na záver všetkým štyrom skautom udelil svoje apoštolské požehnanie.
 
informoval Tomáš Procházka
 
facebook sharing button Zdieľaj
Betlehemské svetlo sa rozžiarilo na Arcibiskupskom úrade

Pre skautov bolo veľkým a milým prekvapením, keď sa arcibiskup rozhodol spríjemniť krátke stretnutie prijatia betlehemského svetla hrou na gitare. (foto: Vladimír Chrenko)

NOVINKY