Bazilika sv. Mikuláša oslavuje 600. výročie konsekrácie

TRNAVA 21. novembra 2021 - Počas tohtoročnej, v poradí už 78. Novény, si veriaci ľud Trnavskej arcidiecézy pripomenul výročie posviacky chrámu, ktorý ukrýva cenný poklad - milostivý obraz slziacej Madony. Dóm sv. Mikuláša (v súčasnosti bazilika menšia) je dominantnou stavbou a nedá sa v meste prehliadnuť, tak ako sa nedá nevidieť jeho duchovný význam a bohatá história.

Na siedmy deň Trnavskej novény pripadla slávnosť posviacky chrámu. V tomto roku je to okrúhle výnimočné jubileum - 600 rokov od posviacky.
Hlavným celebrantom a kazateľom svätej omše bol emeritný trnavský arcibiskup Ján Sokol, ktorého v úvode v mene kapituly, kňazov a veriacich privítal trnavský sídelný arcibiskup Ján Orosch. Dnes už emeritný arcibiskup Ján Sokol vyhlásil v roku 2008 chrám za hlavné pútnické miesto arcidiecézy a tiež jeho zásluhou bol tento chrám Svätým Otcom, pápežom Benediktom XVI. v roku  2009 povýšený na baziliku minor.
 
So stavbou chrámu sa začalo v roku 1380 a dokončená bola v roku 1438. Už v roku 1421 bol chrám daný do užívania v tom roku bol aj slávnostne konsekrovaný. Patrónom je sv. Mikuláš - patrón obchodníkov, keďže Trnava ako slobodné kráľovské mesto malo výsadu konať trhy. Chrám sa stal výnimočným vďaka bočnej kaplnke Trnavskej Panny Márie, v ktorej sa nachádza milostivý obraz. Obraz bol zhotovený podľa originálu svätoalexejskej Madony v Ríme a vznikol odmaľovaním na drevo. Autor tohto obrazu nie je známy. V roku 1585 tento obraz umiestnil na severnú stenu chrámu v Trnave kňaz František Forgáč (neskorší ostrihomský arcibiskup a kardinál).
 
Kaplnku dal pristaviť uhorský prímas, ostrihomský arcibiskup Imrich Esterházi v rokoch 1739-1741. Milostivý obraz po tom, čo v roku 1663 na ňom zobrazená Panna Mária slzila a tiež aj v dňoch 5. júla, 10. a 11. augusta 1708, dostal vhodnejšie miesto a bol dňa 3. júna 1739 preložený do tejto kaplnky. Rám v ktorom je obraz umiestnený bol zhotovený v roku 1737 a nachádza sa na ňom latinský nápis: „Pravý obraz bl. Panny Márie v trnavskom katedrálnom chráme v Uhorsku, ktorá slzila a potila sa v dňoch 5. júla ako aj 10. a 11. augusta 1708. Zhotovené v roku 1737“.
 
TO ABU informoval Stanislav Žlnay
 
facebook sharing button Zdieľaj
Bazilika sv. Mikuláša oslavuje 600. výročie konsekrácie

Na rok 2021 pripadlo výnimočné okrúhle jubileum - 600 rokov od posviacky Baziliky sv. Mikuláša v Trnave. Hlavným celebrantom a kazateľom svätej omše bol emeritný trnavský arcibiskup Ján Sokol. (Foto: Print screen/TV LUX)

SPRÁVY

 

NOVINKY