Arcibiskupský úrad v Trnave prerušil svoju činnosť

TRNAVA 16. marca 2020 - Trnavský arcibiskup Mons. Ján Orosch vydal opatrenie, na základe ktorého sa od dnešného dňa (16. marca 2020), vzhľadom na situáciu s rýchlym šírením ochorenia Covid-19, prerušuje činnosť Arcibiskupského úradu v Trnave.

S ohľadom na celkový vývoj situácie s rýchlym šírením sa ochorenia Covid-19, na základe verejnej vyhlášky o nariadení opatrenia pri ohrození verejného zdravia vydanej Úradom verejného zdravotníctva Slovenskej republiky na predchádzanie vzniku a šíreniu prenosného ochorenia Covid-19, pre zachovanie zdravia a bezpečnosti civilných zamestnancov Arcibiskupského úradu a ich rodín, ale i všetkých, ktorí prichádzajú do priestorov Arcibiskupského úradu v Trnave, s cieľom prispieť ku zníženiu rizika rozširovania ochorenia Covid-19, sa od pondelka 16. marca 2020 prerušuje činnosť Arcibiskupského úradu v Trnave a to až do odvolania.
 
Vzhľadom na uvedené rozhodnutie prosíme stránky, aby s jednotlivými oddeleniami Arcibiskupského úradu v Trnave komunikovali elektronickou, prípadne telefonickou cestou.
 
-to abu-
 
Arcibiskupský úrad v Trnave prerušil svoju činnosť

Ilustračná snímka. (Zdroj: touchit.sk)

SPRÁVY

 

NOVINKY