Arcibiskup z Čadu na návšteve Trnavy

V nedeľu 9. júna zavítal na návštevu Trnavy Mons. Matthias N´Gartéri Mayadi, arcibiskup - metropolita z čadského N´Djamenu. V Bazilike sv. Mikuláša dopoludnia koncelebroval s Mons. Jánom Oroschom, apoštolským administrátorom "sede vacante" svätú omšu z príležitosti slávnosti Najsvätejšieho Srdca Ježišovho.

Svätá omša na oslavu Najsvätejšieho Srdca Ježišovho, ktorá sa tradične koná na trnavskom Trojičnom námestí, bola tentoraz presunutá do Baziliky sv. Mikuláša, čo dopomohlo k rodinnejšej atmosfére jej prežívania.
 
Arcibiskup Matthias N´Gartéri Mayadi zo stredoafrickej krajiny Čad sa prihovoril prítomným veriacim v homílii. Na úvod pozdravil prítomných kňazov a veriacich milými slovami: "Mladá africká Cirkev z Čadu, ktorá nemá ešte ani 100 rokov, prichádza pozdraviť svoju staršiu sestru na Slovensku prežívajúcu už svoje 1150. narodeniny."
V nasledujúcich momentoch opísal prítomným, z akej krajiny prichádza a ako žije Cirkev v tejto Stredoafrickej republike. Katolícka cirkev v Čade sa v súčasnosti územne člení na 8 diecéz a má zatiaľ iba troch domorodých biskupov, pretože evanjelizácia tam začala iba v roku 1929. V súčasnosti katolíci tvoria 21% populácie krajiny, 14% protestanti a 50% moslimovia.
Cirkev v Čade charakterizuje budovanie jednoty napriek rozlišnosti 100 jazykov, ktoré sa na jeho území používajú. Jedinou katechézou je biblická a to pre všetkých ľudí každej vekovej kategórie. Domorodá Cirkev je založená hlavne na laikoch, pretože kvôli populačnej explózii pociťujú v tejto krajine stále nedostatok kňazov. Tiež územné rozpätia farností sú veľmi veľké (napr. farnosť Boussy má cez 400 km).
Arcibiskup Matthias vymenoval v bodoch i problémy Cirkvi v jeho krajine. Medzi ne patrí formácia laikov. Ďalej menoval počet kňazov, ktorý je "smiešny"; potreby Kristovho mystického tela sú oveľa väčšie. Prvý domorodý kňaz bol vysvätený v roku 1957 a do súčasnosti ich bolo iba 180 vysvätených za kňazov. Veľkým problémom je tiež váha pohanských zvykov; i keď sa ľudia proklamujú za veriacich katolíkov, predsa sa často ešte obracajú na pohanské božstvá.
Svoju homíliu zakončil arcibiskup z čadského N´Djamenu vymenovaním dôvodov svojej návštevy na Slovensku. "Padám pred vami na kolená a prosím o kňazov, laikov, architektov, pedagógov, zdravotníkov pôsobiacich v tejto staršej sestre Cirkvi, ktorí by boli ochotní darovať sa aspoň na čas mladšej africkej sestre (fidei donum) a podeliť sa so skúsenosťami. Príďte tiež pomôcť upevniť mariánsku a eucharistickú úctu medzi veriacimi v Krista žijúcimi v mojej krajine."
 
Svätá omša pokračovala tradičným spôsobom. Po jej skončení sa hosť z Afriky spolu so slovenským misionárom v Čade donom Danielom Pravdom, SDB, ktorý ho na Slovensku sprevádza, odobrali do priestorov refektára Arcibiskupského úradu k skromnému nedeľnému obedu a zakončili svoju návštevu starobylej Trnavy.
 
facebook sharing button Zdieľaj
Arcibiskup z Čadu na návšteve Trnavy

Arcibiskup - metropolita z čadského N´Djamenu v priestoroch refektára Arcibiskupského úradu spolu so slovenskými hostiteľmi.

SPRÁVY

 

NOVINKY