Emeritný arcibiskup Ján Sokol uviedol do života svoje memoáre

BRATISLAVA/TRNAVA - V piatok 18. septembra predstavil v Primaciálnom paláci v Bratislave knihu svojich pamätí emeritný trnavský arcibiskup (prv bratislavsko-trnavský arcibiskup metropolita) Mons. Ján Sokol. Kniha vychádza v podobe rozhovoru medzi historikom Petrom Sokolovičom a arcibiskupom Jánom Sokolom.

Okolnosti a čas knihe nepriali. Kniha vznikala viac ako štyri roky a hoci vyšla z tlačiarne už na jar, kvôli pretrvávajúcej koronakríze bola prezentovaná až v tomto čase. Príslovečne však v situácii, kedy súd po jedenástich rokoch nariadil týždenníku Týždeň ospravedlniť sa za mnohé ohovárania voči arcibiskupovi Sokolovi. V knihe arcibiskup vyvracia všetky nepravdy a osočovania, ktorým musel kvôli svojej vernosti Pravde v duchu Pavlových slov: „Hlásaj slovo, naliehaj vhod i nevhod, usvedčuj, karhaj a povzbudzuj so všetkou trpezlivosťou a múdrosťou,“ čeliť. Ťažisko knihy však netvorí polemika s irelevantným bulvárom, ale arcibiskupove spomienky a vnímanie spoločnosti od raného detstva až po súčasnosť: kňazská formácia, kaplánske pôsobiská, Sereď a služba arcibiskupa. Arcibiskup svoje postrehy vždy dokladá relevantnými dokumentmi. Bohatá obrazová príloha knihy je zakončená fotkami 63 kostolov, ktoré boli postavené a konsekrované počas biskupskej služby Mons. Jána Sokola na území ním spravovanej arcidiecézy.
 
Uvádzanie knihy do života moderoval Mons. Marián Gavenda, ktorý výstižne uviedol všetkých rečníkov. Slávnostnú atmosféru utvrdzoval spev konzervatoristu Bence Szabóa s korepetíciou klaviristky prof. Blanky Juhaňákovej. Ako prvý sa prítomnému publiku prihovoril Dr. Sokolovič, ktorý stručne predstavil genézu vzniku tejto publikácie. Vo svojom príspevku zdôraznil, že pamäti jediného metropolitu Slovenska sú kľúčovou literatúrou nielen v historickom, ale celospoločenskom kontexte. Arcibiskup Sokol podujatie zahájil modlitbou a poďakoval všetkým, ktorí mu v procese kreovania knihy pomáhali.
 
Dr. Ján Košiar, arcibiskupov spolubrat v kňazskej službe, spomínal na ich prvé vzájomné stretnutie v Ríme a na radosť z arcibiskupovho menovania pápežom sv. Jánom Pavlom II., ktorú koncom 80. rokov ako mladý kňaz v exile prežíval. Prof. Rydlo poukázal na širší kontext arcibiskupskej služby v súvislosti s prosperitou slovenskej katolíckej Cirkvi po roku 1989 a na nezanedbateľnú angažovanosť arcibiskupa Sokola v rokoch obnovovania slovenskej štátnosti a národnej emancipácie. Taktiež zaradil predstavované memoáre do kontextu obdobných kníh arcibiskupa Hrušovského či kardinála Korca. Báseň Imricha Kružliaka venovanú arcibiskupovi Sokolovi predniesla pani Elena Šebová. Vlastnú báseň obecenstvu predniesol doc. Jozef Darmo.
 
S osobnými spomienkami na spoločné roky v kňazskom seminári prítomných obohatil Mons. Ján Formánek. Vyjadril zaujímavú myšlienku: „Otec arcibiskup, ty nemôžeš zostarnúť. Nikdy nezostarneš, pretože si celý život venoval mladým a ich formácii.“ Mimochodom, viacerí z týchto niekdajších mládežníckych partii boli medzi prítomnými. Zaspomínal tiež na arcibiskupovu odvážnu distribúciu náboženskej literatúry počas socializmu. Podnetný prejav emeritného predsedu vlády Dr. Jána Čarnogurského si taktiež vyslúžil potlesk. Čarnogurský v ňom priamo vyjadril, že pre niektoré kruhy nebol arcibiskup Sokol nikdy pohodlný, či už ako kňaz počas totality a zjavnej ateizácie, no rovnako - ak nie viac, počas novodobej - skrytej. Arcibiskup Sokol sa i pri tejto príležitosti poďakoval Občianskemu výboru, ktorý vznikol v čase jeho mediálneho očierňovania z iniciatívy už zomrelého Ladislava Pittnera a Jána Čarnogurského, prof. Jozefa Hlinického, prof. Vladimíra Ďurikoviča, Ignáca Koleka s manželkou, Petra Kučeru a ďalších.
 
Medzi prítomnými boli tiež viacerí priatelia a známi arcibiskupa, ktorým čas, priestor a zdravie umožnili zúčastniť sa na tejto prezentácii. Za všetkých spomeňme emeritnú predsedníčku Najvyššieho súdu SR Danielu Švecovú, bývalého federálneho generálneho prokurátora Martina Lauka, ekonóma Ladislava Lysáka, speváka SND Ivana Ožváta, predsedu politických väzňov Jána Liteckého Švedu, Evu Frickú, viacero kňazov a mnohých ďalších. Arcibiskup Sokol záujemcom ochotne podpisoval knihy a okrem osobného venovania pridal i brožúrky - praktické modlitbové brožúrky, ktoré v ostatnom čase rád rozdáva v rámci každodennej pastorácie.
 
Na záver arcibiskup Ján Sokol všetkým udelil požehnanie a za spevu obľúbeného Valčíka na rozlúčku prešlo podujatie do neoficiálnej časti. Arcibiskup Sokol už predtým svoju knihu prezentoval v rodných Jacovciach a v blízkom čase plánuje ešte prezentáciu v Trnave.
 
TO ABU informoval Peter Tollarovič
 
Emeritný arcibiskup Ján Sokol uviedol do života svoje memoáre

Emeritný trnavský arcibiskup Mons. Ján Sokol podujatie uvedenia knihy svojich pamätí do života zahájil modlitbou a poďakoval všetkým, ktorí mu v procese kreovania knihy pomáhali. (Foto: Peter Tollarovič)

SPRÁVY

 

NOVINKY