Arcibiskup Orosch pozýva zasvätených k účasti na polnočnej eucharistickej pobožnosti

TRNAVA 14. mája 2020 - Trnavský arcibiskup Mons. Ján Orosch už od 21. marca udeľuje každú noc, pravidelne o polnoci, eucharistické požehnanie veriacim a ostatným obyvateľom mesta Trnava a celej Trnavskej arcidiecézy z okna Arcibiskupského úradu.

Trnavský arcibiskup Mons. Ján Orosch pozýva rehoľné komunity v Trnave, aby sa zapojili do jeho modlitbovej iniciatívy za ukončenie pandémie nového koronavírusu, ktorá je spojená s eucharistickým požehnaním z okna Arcibiskupského úradu a koná sa pravidelne o polnoci už od 21. marca. V rámci tejto pobožnosti udeľuje za predpísaných podmienok generálnu absolúciu zomierajúcim zvlášť na takých miestach (nemocnica, ústavy sociálnej starostlivosti a pod.), kam kňaz nemá prístup. Taktiež im udeľuje úplné odpustky.
 
Teraz, keď už nie je vychádzanie z domu obmedzované, trnavský arcibiskup úctivo prosí rehoľníkov a rehoľné sestry, ktorí sídlia v Trnave, aby sa aj osobne zapojili do týchto polnočných eucharistických pobožností. Kiež sa medzi sebou dohodnú, z ktorej rehole a kedy by mohli aspoň dvaja z nich prísť pod okno Arcibiskupského úradu. Ak by mali rehoľné sestry obavy v tejto polnočnej hodine vyjsť z kláštora, Arcibiskupský úrad je im ochotný zabezpečiť dovoz. Prosba trnavského arcibiskupa Mons. Jána Oroscha smeruje najmä k provinciálnym predstaveným a superiorom domov. Kiež si rehoľníci prinesú so sebou sviečku a oblečenie podľa aktuálneho počasia.
 
Polnočná modlitba z okna Arcibiskupského úradu je doplnená aj o prosbu k Pánu Bohu za dar potrebného dažďa a dobrú úrodu. Predpokladá sa, že tieto eucharistické stretnutia budú trvať do slávnosti Najsvätejšieho Kristovho Tela a Krvi, to znamená do 14. júna (nedeľa), kedy by sa uvedené eucharistické pobožnosti ukončili procesiou Božieho Tela. V prípade pretrvávajúcich zákazov v súvislosti s pandémiou nového koronavírusu by sa ukončili pod oknom Arcibiskupského úradu posledným eucharistickým požehnaním.
 
-to abu-
 
Arcibiskup Orosch pozýva zasvätených k účasti na polnočnej eucharistickej pobožnosti

Trnavský arcibiskup Mons. Ján Orosch každú polnoc udeľuje eucharistické požehnanie z okna arcibiskupskej rezidencie všetkým obyvateľom arcidiecézy. (Foto: Ľubomír Urbančok)

SPRÁVY

 

NOVINKY