Arcibiskup určil jubilejné chrámy pre získanie odpustkov

TRNAVA 13. februára 2014 - Trnavský arcibiskup Mons. Ján Orosch dekrétom podpísaným 11. februára, na spomienku Preblahoslavenej Panny Márie Lurdskej, určil chrámy na území Trnavskej arcidiecézy, v ktorých bude možné získať úplné odpustky v prebiehajúcom Jubilejnom roku Sedembolestnej Panny Márie.

Odpustky bude možné získať v hlavných chrámoch - Katedrále sv. Jána Krstiteľa a Bazilike sv. Mikuláša v Trnave, v kostoloch sídiel dekanátov, tiež na pútnických miestach, ako i vo všetkých kostoloch a kaplnkách zasvätených Sedembolestnej Panne Márii na území Trnavskej arcidiecézy. Úplné odpustky bude možné získať i v Kostole sv. Víta vo farnosti Veľké Kostoľany, kde v tomto roku prežívajú zároveň i Jubilejný rok sv. Víta. Jubilejných chrámov je spolu dvadsaťsedem.
 
Zverejnený dekrét nadväzuje na dekrét Apoštolskej penitenciárie, ktorým na základe zvláštneho poverenia Svätého Otca Františka darovala Jubilejnému roku Sedembolestnej Panny Márie možnosť získania úplných odpustkov v čase jeho trvania od 1. januára do 31. decembra 2014.
 
Získať úplné odpustky je možné pri splnení zvyčajných podmienok, ktorými sú sviatostná spoveď, sväté prijímanie a modlitba na úmysel Svätého Otca. Veriaci ich môžu získať buď pre seba alebo na spôsob príhovoru ich môžu privlastniť dušiam v očistci.
 
Dekrét bol vydaný v slovenskom i maďarskom jazyku. Je umiestnený na našej webovej stránke www.abu.sk v sekcii "Naše projekty" pod bannerom "Rok Sedembolestnej Panny Márie 2014".
 
Dekrét v slovenskom jazyku:
 
Dekrét v maďarskom jazyku:
 
Presné možnosti získania úplných odpustkov v Jubilejnom roku Sedembolestnej Panny Márie je možné nájsť i na stránke, ktorú spustila Konferencia biskupov Slovenska, ave.kbs.sk. Na nej sa zverejňujú aktuality o Roku Sedembolestnej Panny Márie 2014 zo všetkých kútov Slovenska.
 
facebook sharing button Zdieľaj
Arcibiskup určil jubilejné chrámy pre získanie odpustkov

Socha Piety v Národnej svätyni Sedembolestnej Panny Márie v Šaštíne. (zdroj foto: www.bazilika.sk)

SPRÁVY

 

NOVINKY