Arcibiskup prijal študentov z kolégia Germanicum-Hungaricum

TRNAVA 26. apríla 2019 - Skupina štrnástich študentov, ktorí sa formujú v Pápežskom kolégiu Germanicum-Hungaricum a na Gregoriánskej univerzite v Ríme študujú psychológiu, morálku a biblické vedy, navštívila v dňoch 23. - 26. apríla Slovensko. Vo štvrtok 25. apríla zavítali študenti aj do Trnavy.

Skupinu seminaristov a kňazov z Ríma sprevádzal rektor Pápežského kolégia Germanicum-Hungaricum, P. Stefan Dartmann SJ spolu so špirituálom. Toto kolégium je známe tým, že vzdeláva seminaristov a kňazov z európskych krajín v Ríme (Pontificium Collegium Germanicum et Hungaricum).
 
Každoročne skupina seminaristov a kňazov zavíta do jednej z krajín, ktorej zástupcovia sa v tomto kolégiu formujú. Tento rok si predstavení rímskeho kolégia vybrali Slovensko práve z dôvodu prebiehajúceho Jubilejného roka troch košických mučeníkov. Pri spoznávaní Slovenska navštívili Košickú a Trnavskú arcidiecézu a tiež Žilinskú diecézu.
 
Trnavský arcibiskup Ján Orosch sa s týmito študentmi stretol vo štvrtok 25. apríla pri večeri v refektóriu Trnavského arcibiskupského úradu. Po večeri hosťom predstavil Trnavskú arcidiecézu s celou jej bohatou históriou. Rektor Dartmann SJ v ďakovnom príhovore spomenul jedného z košických mučeníkov Marka Križina, ktorý patrí k najvýznamnejším študentom (v rokoch 1611-1615) spomínaného kolégia.
 
Trnavský arcibiskup pred rozlúčkou s hosťami daroval rektorovi a špirituálovi rímskeho kolégia relikvie všetkých troch košických mučeníkov. Po stretnutí s trnavským arcibiskupom Jánom Oroschom si študenti Pápežského kolégia Germanicum-Hungaricum prezreli večernú Trnavu a v piatok 26. apríla v ranných hodinách odcestovali späť do Ríma.
 
Arcibiskup prijal študentov z kolégia Germanicum-Hungaricum

Trnavský arcibiskup Ján Orosch sa s týmito študentmi stretol vo štvrtok 25. apríla pri večeri v refektóriu Trnavského arcibiskupského úradu. (Foto: Dušan Kolenčík)

SPRÁVY

 

NOVINKY

 

Cez víkend bude Deň rodiny v Piešťanoch

PIEŠŤANY 20. júna 2019 - Piešťanské Centrum pomoci pre rodinu tento rok prvý raz organizuje Deň rodiny, čím sa v tomto roku pripája k tridsiatim ďalším slovenským mestám a obciam. Deň rodiny bol Viac »