Arcibiskup predsedal omši svätenia olejov v katedrále

TRNAVA 19. apríla 2019 - Vo štvrtok 18. apríla predpoludním slávili kňazi a veriaci v katedrálnom Chráme sv. Jána Krstiteľa v Trnave omšu svätenia olejov. Za prítomnosti apoštolského nuncia v Slovenskej republike Mons. Giacoma Guida Ottonella a emeritného trnavského arcibiskupa Mons. Jána Sokola jej predsedal trnavský arcibiskup Mons. Ján Orosch, koncelebrovalo viac ako sto kňazov arcidiecézy.

Trnavský arcibiskup Ján Orosch počas tejto svätej omše posvätil svätú krizmu a požehnal olej katechumenov a olej na pomazanie chorých. Po homílii si všetci prítomní kňazi, tak diecézni ako i rehoľní, obnovili svoje sľuby zložené pri kňazskej vysviacke. Na otázky pastiera Trnavskej partikulárnej cirkvi odpovedali rozhodným slovom „chcem“.
 
V homílii arcibiskup Orosch kňazom pripomenul, že náuku Cirkvi majú ohlasovať pravdivo a v celku. Viera musí byť jedna, katolícka, apoštolská a úplne bezvýhradná. Len hlásaním takejto viery môžu naplniť ich apoštolskú úlohu. Biskup, kňaz či diakon nemôže byť veľmi opatrný, nemôže sa vyhýbať jasným formuláciám, aby sa nemusel vysporiadať s oponentmi alebo aj s mučeníctvom, ktoré sa v dnešnej dobe prejavuje opovrhnutím, výsmechom, nadávkami... Samozrejme, pritom je potrebné znovu objaviť Boha, sústrediť sa na neho a zveriť sa jeho milosti. Keď je biskup, kňaz, či diakon s ním, ničoho sa nemusí báť.
 
„Veľká noc je síce vrcholom liturgie Cirkvi, no mala by byť aj vrcholom našej vnútornej obnovy, vnútornej cesty ku Kristovi. Len táto cesta je istá a zmysluplná. Preto je aj radostná. Prosme zmŕtvychvstalého Krista, aby nám dal milosť zamyslieť sa a skutočne zanechať starý kvas hriechu v jeho každej podobe a kráčať v novosti života. Pozývam vás všetkých k láskyplnej spolupráci pri budovaní spoločnej cesty pre nás, i pre našich veriacich. Nie je to budovanie nejakej autostrády 1. kategórie. Je to budovanie cesty, ktorá vedie síce správnym smerom, ale je na niektorých úsekoch hodne hrboľatá a tŕnistá. Nech vám Pán udelí požehnané veľkonočné sviatky,“ poprial kňazom na záver homílie trnavský arcibiskup Ján Orosch.
 
Omša svätenia olejov sa v tento deň koná výlučne v katedrálnych chrámoch. Svätia sa počas nej tri druhy olejov: krizma na pomazanie pri vysluhovaní sviatosti krstu, sviatosti birmovania a pri kňazskej vysviacke, ďalej je to olej katechumenov na pomazanie pred krstom a nakoniec olej chorých pre sviatosť pomazania chorých. Zvyk svätiť oleje siaha do kresťanského staroveku. Pre svoje blahodarné pôsobenie je olej vo Svätom písme obrazom zdravia, radosti, sily ducha, šťastia a pokoja.
 
Arcibiskup predsedal omši svätenia olejov v katedrále

Ilustračné foto. (Snímka: Pavol Machovič)

SPRÁVY

 

NOVINKY

 

Cez víkend bude Deň rodiny v Piešťanoch

PIEŠŤANY 20. júna 2019 - Piešťanské Centrum pomoci pre rodinu tento rok prvý raz organizuje Deň rodiny, čím sa v tomto roku pripája k tridsiatim ďalším slovenským mestám a obciam. Deň rodiny bol Viac »