Arcibiskup požehnal novú farskú budovu v Borovciach

BOROVCE 12. augusta 2014 - V nedeľu 10. augusta, na slávnosť titulu farského Kostola sv. Vavrinca v Borovciach, trnavský arcibiskup Mons. Ján Orosch požehnal novú farskú budovu a pastoračné centrum tejto farnosti. Po 27 rokoch od násilnej smrti vdp. Štefana Poláka, ktorý bol v roku 1987 na starej fare zavraždený, borovská farnosť prežíva v týchto dňoch veľkú radosť.

Táto stavba vyrástla vďaka obetavej pomoci mnohých dobrodincov a brigádnikov, ktorí s Božou pomocou vytvorili dielo, ktoré má slúžiť vo farnosti. "Veriaci z Boroviec i z Trebatíc ochotne, nezištne a s veľkou obetavosťou pomáhali pri budovaní novej fary. Veľká vďaka patrí aj tým, ktorí nám počas stavby pomáhali aj z iných farností (Chynorany, Krušovce, Nitrianska Blatnica, Čachtice, Veselé, Rakovice, Nová Bošáca, Pastuchov, Piešťany, Bratislava Trnávka a iné)," informoval TK KBS Patrik Katrinec, farár v Borovciach. "Toto dielo sme od začiatku zverili pod ochranu sv. Jozefa, ktorý spolu s Pannou Máriou bol našou oporou počas celej stavby. A tak môžeme povedať, že každý kameň či tehla na tejto stavbe je zázrakom Panny Márie Pomocnice i dobrého sv. Jozefa," dodáva Patrik Katrinec.
 
Okrem novej farskej budovy arcibiskup Orosch požehnal aj nový erb farnosti a sochu sv. Jozefa, inštalovanú pred farou. Na slávnostnej svätej omši boli prítomní aj pozvaní kňazi - piešťanský dekan vdp. Jozef Gallovič, Mons. Jozef Bohunický, vdp. Miroslav Oprchal a sekretár otca arcibiskupa vdp. Milan Červeňanský.
 
zdroj: www.tkkbs.sk
 
facebook sharing button Zdieľaj
Arcibiskup požehnal novú farskú budovu v Borovciach

Na ilustračnom foto zachytený príhovor miestneho farára Patrika Katrinca počas požehnania novej farskej budovy. (foto: Jozef Jankech)

NOVINKY