Arcibiskup Orosch napísal ďakovný list poznaňskému arcibiskupovi Gądeckému

TRNAVA 16. júla 2021 - V pondelok 5. júla sa poznaňský arcibiskup, metropolita a predseda Konferencie biskupov Poľska Mons. Stanisław Gądecki zúčastnil na Cyrilometodskej národnej púti v Nitre, kde bol hlavným celebrantom svätej omše a slávnostným kazateľom. Trnavský arcibiskup Mons. Ján Orosch mu, ako predseda Rady pre pútnikov pri Konferencii biskupov Slo­venska, poďakoval za túto službu pútnikom listom, ktorý vám prinášame v plnom znení.

----
 
Trnava, 15. júla 2021
 
Vaša Excelencia, najdôstojnejší otec arcibiskup,
 
chcel by som sa Vám ešte raz aj touto cestou poďakovať za Vašu ochotu a obetavosť celebrovať slávnostnú svätú omšu na celonárodnej púti v staroslávnej Nitre, ktorá sa každo­ročne koná pri príležitosti slávnosti sv. Cyrila a Metoda.
 
Moja vďačnosť za slávnostnú liturgiu a homíliu, ktorú Vaša Excelencia predniesla v rámci svätej omše, je aj prejavom vďaky Rady pre pútnikov pri Konferencii biskupov Slo­venska, ktorej som predsedom.
 
Slovenskí katolíci tak veľmi potrebujú počuť pravdivé slová, ktoré sa týkajú najmä hroziaceho nebezpečenstva vysokej rozvodovosti, vraždenia nenarodených detí, hroziaceho legalizovania samovrážd formou asistovanej eutanázie, ideológie gender a všetkého, čo sa protiví dedičstvu našich otcov z čias sv. solúnskych bratov, na ktoré nás upozorňuje aj Pream­bula Ústavy Slovenskej republiky.
 
Ďakujúc za láskavú pozornosť, na príhovor Sedembolestnej Panny Márie, patrónky Slovenska, sv. Cyrila a Metoda a sv. Vojtecha, vyprosujem Vašej Excelencii, aby Vás Pán zahŕňal požehnaním a obdaroval dobrým zdravím i vytrvalosťou a nebojácnosťou v arci­pastierskej službe,
 
Vašej najdôstojnejšej Excelencie
oddaný v Pánovi
 
Mons. Ján Orosch
trnavský arcibiskup
 
----
 
-to abu-
 
facebook sharing button Zdieľaj
Arcibiskup Orosch napísal ďakovný list poznaňskému arcibiskupovi Gądeckému

Ilustračná snímka. (Foto: www.gminalipno.pl)

SPRÁVY

 

NOVINKY