Arcibiskup Orosch na prezentácii knihy o prvej pápežskej návšteve Slovákov

BRATISLAVA 25. novembra 2022 - Trnavský arcibiskup Mons. Ján Orosch sa vo štvrtok 24. novembra zúčastnil na slávnostnom predstavení publikácie „Štyridsať rokov od prvej pápežskej návštevy Slovákov“ v priestoroch Apoštolskej nunciatúry v Bratislave. Prvé predstavenie tejto knihy sa konalo ešte v stredu 16. novembra v priestoroch slovenského veľvyslanectva v Ríme. Medzi vzácnymi hosťami bol aj veľvyslanec Slovenskej republiky pri Svätom stolci Marek Lisánsky, minister školstva Slovenskej republiky Ján Horecký či niektorí slovenskí biskupi.

Prítomným hosťom sa ako prvý prihovoril apoštolský nuncius na Slovensku Mons. Nicola Girasoli. Význam historickej pápežskej návštevy spočíval - podľa jeho slov - práve v tom, že sa uskutočnila v náročnej dobe politickej neslobody. Spomínajúc na osobnosť sv. Jána Pavla II. prezradil aj jednu zaujímavosť. V jeho živote je veľmi významným medzníkom, že v roku 1980 sám prijal z rúk pápeža sv. Jána Pavla II. kňazskú vysviacku. Po slove apoštolského nuncia sa krátko prihovoril k hosťom i slovenský veľvyslanec pri Svätom stolci Marek Lisánsky.
 
Zostavovateľ knihy Mgr. Daniel Černý, PhD., riaditeľ Slovenského historického ústavu v Ríme (SHÚ), pri prezentácii knihy priblížil kontext historickej udalosti z 8. novembra 1981. Pre Slovákov bola táto návšteva na slovenskej pôde veľkým zadosťučinením. Zároveň poďakoval všetkým tým, ktorí sa o to, aby publikácia uzrela svetlo sveta, pričinili. Spomenul tiež zaujímavosť, že do publikácie prispel svojím úvodným slovom aj kardinál Jozef Tomko. Bol to pravdepodobne posledný text, ktorý napísal do knihy pred svojím odchodom do večnosti. Nakoniec sa k hosťom prihovoril i bratislavský arcibiskup metropolita Mons. Stanislav Zvolenský.
 
Štyridsať rokov od prvej pápežskej návštevy Slovákov
 
Kniha vydaná Slovenským historickým ústavom v Ríme v spolupráci s Pápežským slovenským ústavom sv. Cyrila a Metoda a Veľvyslanectvom SR pri Svätom stolci sprístupňuje pramenný materiál z návštevy sv. Jána Pavla II. v Slovenskom ústave sv. Cyrila a Metoda v Ríme 8. novembra 1981. Ťažiskom je homília pápeža, ktorého návšteva Slovákov bola jeho prvým verejným podujatím po období rekonvalescencie zo zranení utrpených pri atentáte. Adresátmi pápežovej návštevy na slobodnej slovenskej pôde v exile boli Slováci vo vlasti i po celom svete: „Pozdravujem vás, drahí Slováci, vo vlasti i za jej hranicami“, oslovil ich dnes už svätý Ján Pavol II.
 
Publikácia v rozsahu 95 strán s troma textovými časťami v slovenčine, taliančine a angličtine a fotografickou časťou s historickými snímkami súhrnne vysvetľuje historický kontext v príspevku prof. Emílie Hrabovec a ponúka reportážny záznam udalosti z časopisu Slovenské hlasy z Ríma. Predhovory z pera kardinála Jozefa Tomka, veľvyslanca Mareka Lisánskeho a rektora kolégia Pavla Zvaru dávajú knihe reprezentačný charakter.
 
Dušan Kolenčík / vaticannews.va
 
facebook sharing button Zdieľaj
Arcibiskup Orosch na prezentácii knihy o prvej pápežskej návšteve Slovákov

Význam historickej pápežskej návštevy spočíval - podľa slov apoštolského nuncia Mons. Nicolu Girasoliho - práve v tom, že sa uskutočnila v náročnej dobe politickej neslobody. (Foto: fb/Istituto Storico Slovacco di Roma - Slovenský historický ústav v Ríme)

SPRÁVY

 

NOVINKY