Arcibiskup Ján Orosch udelil ministérium akolytátu siedmim bohoslovcom

BRATISLAVA 7. apríla 2022 - V stredu 6. apríla prijali siedmi bohoslovci štvrtého ročníka Kňazského seminára sv. Cyrila a Metoda v Bratislave z rúk trnavského arcibiskupa Mons. Jána Oroscha ministérium akolytátu. Medzi inými i bohoslovci pripravujúci sa na kňazstvo za Trnavskú arcidiecézu. Obrad sa konal vo svätej omši, počas ktorej bola novoustanoveným akolytom odovzdaná miska s hostiami so slovami: „Prijmi nádobu s hostiami na slávenie Eucharistie a buď taký, aby si mohol dôstojne slúžiť Pánovmu stolu a Cirkvi.“

Akolyta je liturgický služobník ustanovený pomáhať kňazovi a diakonovi pri slávení svätej omše. Jeho úlohou je starať sa o službu pri oltári, okrem toho môže ako mimoriadny vysluhovateľ podávať veriacim sväté prijímanie a purifikovať (očistiť) posvätné nádoby. V homílii trnavský arcibiskup Ján Orosch použil obraz falzifikátov umeleckých diel, ktoré síce navonok môžu vyzerať pekne, ale nemajú vnútornú hodnotu. Podobne aj akolyta nemá byť falzifikátom, ale má byť pravým služobníkom Eucharistie.
 
Trnavský arcibiskup Ján Orosch zároveň pripomenul, že služba akolytu je prípravou na kňazstvo, pretože akolyta už prichádza do úzkeho kontaktu s obrovským tajomstvom Eucharistie, zázrakom, ktorý sa ťažko chápe rozumom. Akolyta sa musí usilovať poznať duchovný zmysel toho, čo koná pri oltári, milovať Krista prítomného v Oltárnej sviatosti, často adorovať a rozjímať o tomto tajomstve a má ho s láskou odovzdávať veriacim pri svätom prijímaní.
 
TO ABU informoval Samuel Polednák
 

 

facebook sharing button Zdieľaj
Arcibiskup Ján Orosch udelil ministérium akolytátu siedmim bohoslovcom

V stredu 6. apríla prijali siedmi bohoslovci štvrtého ročníka Kňazského seminára sv. Cyrila a Metoda v Bratislave z rúk trnavského arcibiskupa Mons. Jána Oroscha ministérium akolytátu. Medzi inými i bohoslovci pripravujúci sa na kňazstvo za Trnavskú arcidiecézu. (Foto: Adam Bauer)

NOVINKY