Arcibiskupa Jána Oroscha navštívil veľvyslanec Gruzínska na Slovensku

TRNAVA 10. apríla 2022 - Vo štvrtok 7. apríla navštívil Trnavu mimoriadny a splnomocnený veľvyslanec Gruzínska na Slovensku, pán Revaz Beshidze. Okrem predstaviteľov mesta, kraja a ekonomického sektora prijal vzácnu návštevu na audiencii aj trnavský arcibiskup Mons. Ján Orosch. Stretnutie sa konalo v priestoroch Trnavského arcibiskupského úradu.

Vo štvrtok 7. apríla zavítal na Arcibiskupský úrad v Trnave pán Revaz Beshidze, mimoriadny a splnomocnený veľvyslanec Gruzínska na Slovensku. V jeho reprezentačných priestoroch prijal pána veľvyslanca Beshidzeho so sprievodom ordinár miestnej Cirkvi, trnavský arcibiskup Ján Orosch. Stretnutie sa nieslo v príjemnej atmosfére. Témou ich spoločného rozhovoru boli historické súvislosti šírenia kresťanstva v oboch krajinách. Trnavský arcibiskup Ján Orosch vzdal úctu pred skutočnosťou, že kresťanstvo sa v tejto krajine na rozhraní juhovýchodnej Európy a juhozápadnej Ázie začalo šíriť už vo 4. storočí. Keď v roku 330 krajina prijala kresťanstvo, začal sa zároveň formovať gruzínsky národ. Názov Gruzínsko pochádza od sv. Juraja (Georgios).
 
Predstavitelia Gruzínska a Trnavskej partikulárnej cirkvi zhodne konštatovali, že je to práve národná a duchovná tradícia, v ktorej sú zakotvené korene oboch krajín, ktoré veľmi pomohli obom národom k existencii. V rozhovore nebola obídená ani postava sv. Juraja, ktorý je patrónom Gruzínska.
 
Na záver stretnutia v prijímacej sále si predstavitelia Gruzínska a Trnavskej partikulárnej cirkvi vzájomne vymenili dary. Predstaviteľ Trnavskej arcidiecézy, arcibiskup Ján Orosch daroval hosťovi z Gruzínska, pánovi veľvyslancovi Revazovi Beshidzemu, už tradičný dar - ikonu Trnavskej Panny Márie, aby si zachoval spomienku na najstaršie slobodné kráľovské mesto na území súčasného Slovenska aj cez toto vyobrazenie Božej Matky, majúce pôvod na Východe. Zároveň to bude pre vzácneho hosťa spomienka na udalosť záchrany Trnavy pred ničiacimi tureckými vojskami a morom, ktoré v minulosti postihli toto mesto a ktorá ho robí známym nielen na domácej pôde. Stretnutie zakončili priateľským obedom v priestoroch malého refektória Arcibiskupského úradu.
 

 

facebook sharing button Zdieľaj
Arcibiskupa Jána Oroscha navštívil veľvyslanec Gruzínska na Slovensku

Vo štvrtok 7. apríla zavítal na Arcibiskupský úrad v Trnave pán Revaz Beshidze, mimoriadny a splnomocnený veľvyslanec Gruzínska na Slovensku. (Foto: Dušan Kolenčík)

NOVINKY