Arcibiskup Ján Orosch prijal riaditeľa Pápežských misijných diel

TRNAVA 17. februára 2022 - Dnes prijal trnavský arcibiskup Mons. Ján Orosch, ktorý je zároveň predsedom Rady pre misie pri KBS, riaditeľa Pápežských misijných diel (PMD) na Slovensku vdp. Ivana Kňazeho.

Riaditeľ PMD vdp. Ivan Kňaze informoval trnavského arcibiskupa o činnosti PMD a odovzdal mu pastoračnú a finančnú správu za rok 2021, ktorá bude predložená na najbližšom zasadaní Konferencie biskupov Slovenska.
 
Na  stretnutí  boli prerokované aj plánované aktivity PMD, z ktorých najdôležitejšou bude blahorečenie Paulíny Jaricotovej. Zakladateľka PMD bude blahorečená 22. mája 2022 vo francúzskom meste Lyon.
 
Ďalšou plánovanou aktivitou je zasadnutie Rady pre misie, ktorého sa v septembri zúčastnia zástupcovia misijných organizácií a reholí na Slovensku.
 
Trnavský arcibiskup Ján Orosch ďalej vyslovil prosbu, aby boli na Slovensku zmapovaní všetci slovenskí misionári, ktorí pôsobia v zahraničných misiách, a to nielen v misijných krajinách, ale aj v Európe. Zároveň prejavil túžbu, aby sa ľudia za misionárov modlili, čo je úlohou pre PMD.
 
Hlava Trnavskej arcidiecézy požehnala novú aktivitu, ktorú PMD pripravujú v rámci Misijného diela detí. Ide o vytvorenie modlitbovej siete zo skupiniek detí, ktoré sa budú každé dva týždne modliť ruženec za misie, za Svätého Otca a za Slovensko.
 
Na záver sa trnavský arcibiskup Ján Orosch poďakoval všetkým dobrodincom, ktorí pracujú pre misie a podporujú ich, a udelil im aj celému dielu svoje biskupské požehnanie.
 
TO ABU informovalo PMD na Slovensku
 
facebook sharing button Zdieľaj
Arcibiskup Ján Orosch prijal riaditeľa Pápežských misijných diel

Vo štvrtok 17. februára 2022 prijal trnavský arcibiskup Mons. Ján Orosch, ktorý je zároveň predsedom Rady pre misie pri KBS, riaditeľa Pápežských misijných diel (PMD) na Slovensku vdp. Ivana Kňazeho. (Foto: Archív PMD na Slovensku)

SPRÁVY

 

NOVINKY