Arcibiskup Ján Orosch požehnal obnovenú faru Trnavskej farnosti sv. Mikuláša

TRNAVA 20. novembra 2023 - V nedeľu 19. novembra, pred procesiou s milostivým obrazom Panny Márie, arcibiskup Mons. Ján Orosch požehnal obnovenú budovu fary patriacu pod správu Rímskokatolíckej farnosti sv. Mikuláša v Trnave.

Objekt Rímskokatolíckeho farského úradu Trnava - mesto je národnou kultúrnou pamiatkou zapísanou v Ústrednom zozname pamiatkového fondu pod číslom 1106/0. Podľa podmienok rozhodnutí Krajského pamiatkového úradu v Trnave, boli na ňom od roku 2022 do novembra 2023 uskutočnené reštaurátorské práce a práce na stavebné úpravy na fasáde fary. Cieľom realizácie zámeru bolo odstránenie nevhodných utilitárnych novodobých zásahov a doplnenie výrazu do koncepčnej slohovej podoby, s možnosťou analytickej prezentácie starších nálezov. Na tieto účely bolo potrebné vykonať pamiatkový architektonicko-historický a umelecko-historický výskum všetkých fasád.
 
Výskumy potvrdili, že objekt je bohatý na historické a umelecké unikáty. Výnimočnú umeleckú hodnotu predstavuje kamenný heraldický reliéf v tympanóne pochádzajúci z roku 1768 s trojicou kamenných erbov. Ľavý, reprezentujúci cirkevnú moc, patrí trnavskému farárovi Michalovi Okoličianskemu; pravý, reprezentujúci svetskú moc, Martinovi Dévajovi, vtedajšiemu richtárovi. Stredný erb, patriaci Mestu Trnava, znázorňuje osem-špicové koleso s hlavou Krista. Pod erbmi je tabuľa obsahujúca chronistikon z roku 1768. Pozoruhodnou vzácnosťou v polkruhovej nike hlavnej fasády je socha Immaculaty - Nepoškvrnenej Panny Márie korunovanej svätožiarou s dvanástimi hviezdami, víťaziacej nad hadom ovinutým okolo zemegule.
 
„Tieto diela sú chránené pamiatkovým zákonom. Ich reštaurovanie podliehalo schváleniu a samostatnému rozhodnutiu Krajského pamiatkového úradu Trnava, a vyžiadalo si odborný umelecko-remeselný prístup. Realizovaná oprava fasád trnavskej fary s pozdvihnutím umeleckých prvkov je hodnotená ako veľmi kvalitná; a to aj vďaka farníkom, ktorí zafinancovali jej obnovu vo výške 220 tisíc eur,“ uviedol trnavský dekan a správca centrálnej farnosti v Trnave vsdp. Jozef Gallovič. Umeleckú hodnotu fary pozdvihuje aj interiérová nástenná maľba v rokokovom štýle v sále na poschodí a steny, ktoré členia iluzívne pilastre s atlantmi, medzi ktorými sú maľované niky s bustami antických hrdinov.
 
Najstaršie jadro budovy pochádzajúce z roku 1238 patrí medzi objekty prvotnej murovanej zástavby mesta Trnava. Budova prešla viacerými úpravami; posledná slohová a koncepčná úprava bola uskutočnená v roku 1768. Dodnes si zachovala prvky neskorého baroka a rokoka, čím patrí medzi najautentickejšie zachované historické objekty v Mestskej pamiatkovej rezervácii Trnava. Svojou jedinečnou umeleckou a historickou hodnotou patrí k najvýznamnejším pamiatkam mesta.
 
TO ABU informovala Júlia Kubicová
 
facebook sharing button Zdieľaj
Arcibiskup Ján Orosch požehnal obnovenú faru Trnavskej farnosti sv. Mikuláša

Trnavský arcibiskup Mons. Ján Orosch počas požehnania obnovenej budovy fary, patriacej pod správu Rímskokatolíckej farnosti sv. Mikuláša v Trnave. Požehnanie sa odohralo na začiatku procesie s milostivým obrazom Trnavskej Panny Márie ulicami mesta. (Foto: Júlia Kubicová)

NOVINKY