Arcibiskup Ján Orosch navštívil pútnické miesto Slziacej Panny Márie v Báči

BÁČ 29. júna 2024 - V nedeľu 23. júna popoludní celebrovali v Báči, na území Bratislavskej arcidiecézy, slávnostnú svätú omšu. Liturgicky jej predsedal trnavský arcibiskup Mons. Ján Orosch. Slávnosť usporiadali pri príležitosti púte k Panne Márii, ktorá ronila krvavé slzy.

Púť k Panne Márii v Báči sa už tradične koná na výročie zázračného slzenia krvou. Táto udalosť je pre veriacich v regióne Žitného ostrova mimoriadne významná. Po svätej omši nasledovala procesia a uctievanie relikvií, čo hlboko dojalo všetkých prítomných veriacich.
 
Arcibiskup Ján Orosch vo svojej homílii zdôraznil: „Najkrajšie oslovenie, ktoré môže človek povedať, je ‘matka’. Toto oslovenie sa predovšetkým týka Panny Márie, Matky Ježiša Krista, ktorá sa tak stala aj Matkou všetkých ľudí.”
 
Trnavský arcibiskup tiež zdôraznil dôležitosť úcty k Panne Márii pre kňazov. „Kto by nemiloval a nectil si túto úžasnú ženu, ktorá najčistejšie odráža Božie myšlienky o človeku a ktorá cez Krista, s Kristom a v Kristovi prináša Božie dobro k nám? Kňazi sú účastníkmi Kristovho kňazstva a preto sú po Kristovi najmilšími synmi Panny Márie.”
 
Príklady svätých nám ukazujú dôležitosť vzťahu s Máriou. Arcibiskup Ján Orosch pripomenul, že Panna Mária miluje všetkých, ktorých miluje jej Syn. „Keď Máriina obeta spolu s Ježišovou dosahuje vrchol pod krížom, cez apoštola Jána nezištne objíma všetkých Ježišových učeníkov. Pápež František nás tiež vyzýva, aby sme nasledovali Máriin príklad a boli svedkami nádeje a lásky vo svete,“ dodal.
 
Arcibiskup zakončil svoju homíliu dojímavým príbehom o svojom otcovi, ktorého nikdy nevidel modliť sa svätý ruženec, ale jedného dňa, keď mu mal priniesť jeho sako, vo vrecku našiel starý, ošúchaný ruženec, ktorý jeho otec denne používal. Tento objav slúžil pre jeho osobný vzrast vo viere. „Drahí bratia a sestry, nikdy nezabúdajme na silu Máriinho príhovoru! Nechajme sa preniknúť jej láskou a starostlivosťou a nech nás vedie každý deň nášho života!,“ dodal trnavský arcibiskup Ján Orosch.
 
TO ABU informoval Róbert Kiss
 
facebook sharing button Zdieľaj
Arcibiskup Ján Orosch navštívil pútnické miesto Slziacej Panny Márie v Báči

Púť k Panne Márii v Báči sa už tradične koná na výročie zázračného slzenia krvou. Táto udalosť je pre veriacich v regióne Žitného ostrova mimoriadne významná. (Foto: Róbert Hodruszky a Kristína Újová)

NOVINKY